Aktuality

 • 14. 9. 2017 13:26

  V dňoch 9. - 10.9. sa výcvikár klubu - Janko Dinga spolu s "Lenym" zúčastnili 52. ročníku MJK. Memoriál úspešne dokončili s celkovým počtom bodov 456 v II. cene. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu plemena a srdečne GRATULUJEME !!

 • 14. 9. 2017 13:25

  Bola aktualizovaná podstránka Prihlášky a propozície - Prihláška na overenie poľovných vlôh WKS

 • 14. 9. 2017 13:23

  Overenie poľovných vlôh WKS

  Výbor KCHWS oznamuje prípadným záujemcom z rad členov, že overenie poľovných vlôh ktoré je potrebné pre splnenie podmienok chovnosti WKS sa v zmysle plánu uskutoční dňa 21.10.2017.  Zraz účastníkov bude v čase od 7,30 do 8,00 hod. na chate PZ Lovec Vištuk. Z dôvodov organizačných je potrebné sa prihlásiť písomne na adresu výcvikára klubu: Ján Dinga, M.C. Sklodowskej 15, 851 04 Bratislava, alebo e –mailom na adresu: calunnikdinga@gmail.com v  termíne najneskôr do 16.10.2017. Prihlášku nájdete v sekcii „ prihlášky a propozície“.  Prihláseným bude prijatie oznámené e- mailom, alebo telefonicky po uzávierke prihlášok. Prihlášky doručené bez požadovaných príloh nebudú akceptované.

 • 7. 9. 2017 15:19

  Bola aktualizovaná podstránka Výsledky klubových akcií - Výsledky klubových skúšok z VP

 • 7. 9. 2017 15:18

  Bola aktualizovaná podstránka Výsledky klubových akcií - Výsledky klubových JSS

 • 13. 7. 2017 10:54

  Bola aktualizovaná podstránka Výsledky klubových akcií - Výsledky klubových FSS

 • 19. 6. 2017 09:48
  Bola aktualizovaná podstránka Inzercia

Sponzori klubu

Mystique Gundog Store, internetový ocbhod s potrebami pre poľovné plemená psov Planet Pet society