Inzercia

    Inzercia uverejňovaná na týchto stránkach je pre členov KCHWS bezplatná.

    Inzeráty ostatných osôb (nečlenov klubu) budú uverejnené za predpokladu že mi bude doručená fotokópia dokladu o zaplatení poplatku 8,- € na účet klubu : 0170115812/0900

    Fotokópie  dokladov o zaplatení zasielajte na adresu : Ing. Ladislav Březina, Brezany 148, 010 04

    Text inzerátu zasielajte taktiež na uvedenú adresu najlepšie však alektronicky na adresu: brezinovi@zoznam.sk. K inzerátu môžete pridať fotografiu, avšak z dôvodov kapacitných len 1 ks ku každému inzerátu.

    Dôležité upozornenie !!!

   Inzeráty, ktoré sa nedotýkajú weimarských stavačov ako aj  inzeráty, ktoré sú v rozpore so Stanovami Klubu chovateľov weimarských stavačov nebudú uverejnené a prípadný poplatok prepadá v prospech tohto klubu.

Fotografia č.1 k inzerátu šteniatka WKS

šteniatka WKS

 

CHS od Rybníka Podhoráku nabízí šťeňátka VOK  ze spojení ELMA OD STARÉHO KRČE POD ČERTÍ SKALOU (Kety)  X CIB, CIE, MultiGCH, MultiCH, MultiJCH CARAMEL LOVE DE DONAWITZ (Tyler). Ve vrhu C se narodilo 26.3.2018 7 štěňátek. K rezervaci stále volní pejsci a 1 fenka.Odběr koncem května 2018. Více info na http://www.od-rybnika-podhoraku.8u.cz/, tel. 00420-732559015