Prihlášky a propozície

prihláška do klubu


prihláška na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti


informácia o povinnom čipovaní psov


prihláška na zápis šteniec


Chovateľský poriadok - aktualizovaný


pre vystavenie dokladov je potrebné


Prihláška na overenie poľovných vlôh WKS


uznesenie z konferencie KCHWS


žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice


Podmienky chovnosti KCHWS platné od 6.3.2016


plán výstav 2017


žiadosť o vystavenie pracovného certifikátu


postup pri zapisovaní importu do SPKP


potvrdenie importu - veterinár


žiadosť o vystavenie exportného PP


Stanovy KCHWS


ponuka firmy Bluegray