Aktuality

 • 22. 10. 2021 11:10
  Bola aktualizovaná podstránka Inzercia
 • 13. 10. 2021 13:42

  Bola aktualizovaná podstránka Dôležité oznamy - Uznesenie SKJ o výnimke pre udelenie titulu šampion SR v roku 2021

 • 13. 10. 2021 13:24

   

  Overenie poľovných vlôh WKS

       Výbor KCHWS oznamuje prípadným záujemcom, že overenie poľovných vlôh ktoré je potrebné pre splnenie podmienok chovnosti WKS sa v zmysle plánu uskutoční dňa 23.10.2021.

       Zraz účastníkov bude v čase od 7,30 do 8,00 hod. na chate PZ Lovec Vištuk. Z dôvodov organizačných je potrebné sa prihlásiť písomne na adresu výcvikára klubu: Ján Dinga, M.C. Sklodowskej 15, 851 04 Bratislava, alebo e -mailom na adresu: vycvikar.dinga@gmail.com v  termíne najneskôr do 18.10.2021. Prihlášku nájdete aj na webovej stránke v sekcii „ prihlášky a propozície".  Prihláseným bude prijatie oznámené e- mailom, alebo telefonicky po uzávierke prihlášok. Prihlášky doručené bez požadovaných príloh nebudú akceptované.

   

   

 • 13. 10. 2021 13:21

  Bola aktualizovaná podstránka Výsledky klubových akcií - Oslavy 55. výročia založenia KCHVO a MRJ 2021

 • 13. 10. 2021 13:13

  Bola aktualizovaná podstránka Prihlášky a propozície - Zápisnica z Členskej schôdze 2021

 • 2. 9. 2021 12:13

  Bola aktualizovaná podstránka Výsledky klubových akcií - Výsledky VP

 • 2. 9. 2021 12:12

  Bola aktualizovaná podstránka Výsledky klubových akcií - Výsledky klubových JS

Sponzori klubu

Mystique Gundog Store, internetový ocbhod s potrebami pre poľovné plemená psov Planet Pet society