Plán klubových akcií

 

Plán  činnosti  KCHWS  pre  rok  2018

 

 

 

Dátum

Uzávierka

prihlášok

Akcia - miesto konania

11.03.2018

10, 00 hod.

Členská schôdza KCHWS

Veľký Grob - chata PS

27.05.2018

viď propozície

Klubová výstava WS

Vlčkovce

21.06. - 23.06.2018

viď propozície

Letný výcvikový tábor

Skýcov

24.06.2018

viď propozície

Farbiarské skúšky stavačov

Skýcov

15.09.2018

viď propozície

Jesenné skúšky stavačov - CACT

Biely Kostol

 

  Pohár KCHWS

   2018

 

16.09.2018

viď propozície

Skúšky z vodnej práce

Biely Kostol

20.10.2018

15.10.

Overenie poľovných vlôh WKS

Veľký Grob