Plán klubových akcií

 

 

 

 

Plán činnosti KCHWS pre rok 2021

 

 

 

Dátum

Uzávierka

prihlášok

Akcia – miesto konania

 

10,00 hod.

Členská schôdza KCHWS

Veľký Grob – chata PS

8. 5.2021

viď propozície

Klubová výstava WS - CAC

Nitra

24. -26.06.2021

viď propozície

Letný výcvikový tábor

Skýcov

27.06.2021

viď propozície

Klubové farbiarské skúšky stavačov

Skýcov

28.08.2021

viď propozície

Klubové JSS  – CACT

Malé Leváre

 

Pohár KCHWS 2021

  

29.08.2021

viď propozície

Skúšky z vodnej prace WS

Malé Leváre

23.10.2021

18.10.2021

Overenie poľovných vlôh WKS

Vištuk