Klubové akcie za rok 2015

Klubové akcie za rok 2016

Klubové akcie za rok 2017

Klubové akcie za rok 2018

Klubové akcie za rok 2019

Klubové akcie za rok 2020
výsledky FSS

 

Klubové farbiarske skúšky stavačov - Skýcov 21.6.2015

     Farbiarske skúšky stavačov sa stali už tradičnou akciou, ktorá bezprostredne nadväzuje na výcvikový tábor nášho klubu, ktorý sa aj tento rok konal v blízkosti chaty Breziny v obci Skýcov.

     V nedeľu 21. 6. 2015 nastúpilo ku skúškam 8 vodičov so svojimi zverencami. Skúšok sa zúčastnilo 7 weimarských stavačov a 1 írsky seter. Po povinnej veterinárnej prehliadke, vodičov srdečne privítal predseda klubu i rozhodcovia delegovaní SPZ v zložení Ladislav Banás ml. v úlohe hlavného rozhodcu a Ladislav Banás st.. Nasledovalo vylosovanie čísiel a už nič nebránilo tomu, aby psy predviedli, čo ich vodiči naučili. Prvú disciplínu, ktorú absolvovali všetci vodiči, bola posliedka. Tá preverila vzájomnú súhru medzi psom a vodičom ako aj vytrvalosť. Nasledovala práca na nepofarbenej stope srnčej zveri a vodenie na remeni. Drobné zaváhania niektorých účastníkov mohla korona pozorovať tak na prvej disciplíne, ako aj na stope srnčej zveri. Aj napriek nim však tento rok uspeli všetci psi v prvej cene, čo je dobrým signálom do budúcna. Veríme, že sa s väčšinou stretneme aj na ďalších nielen klubových skúškach a že budú rovnako úspešní. O víťazovi skúšok nakoniec rozhodol vek.

Celkové poradie bolo nasledovné:

1. Jumbo z Vištuka, WKS (pes vedený ako vodič)                                    I. cena, 68 bodov, klubový víťaz

    vodič: Ivan Miškay

 

2. Chelsa z Vištuka, WKS (suka vedená ako vodič)                                   I. cena, 68 bodov

    vodička: Dagmar Horinová

 

3. Nero z Žehuňské doliny, WKS (pes vedený ako vodič)                       I. cena, 66 bodov

    vodič: Kristián Nagy

 

4. Jero II z Vištuka, WKS (pes vedený ako vodič)                                      I. cena, 64 bodov

    vodič: Ing. Martin Sýkora

 

5. Beauty Belly The Red - Hot Star, IS - Č (suka vedená ako vodič)       I. cena, 64 bodov

    vodič: Ing. Kristián Chudý

 

6. Patrick Elika Bohemia, WKS (pes vedený ako vodič)                           I. cena, 64 bodov

    vodič: Ing. Rastislav Makýš

 

7. Falko od Ptáčkových Rybníka, WKS (pes vedený ako oznamovač)     I. cena, 62 bodov

    vodič: Jozef Číč

 

8. Kazan des Brumes des Bois, WKS (pes vedený ako vodič)                I. cena, 59 bodov

    vodič: Martin Pekar

     Prví traja si odniesli za svoje výkony pekné a hodnotné ceny, ostatní aspoň symbolické. Za všetky ďakujeme našim sponzorom: firmám Planet Pet a Firedog. Naša vďaka patrí ďalej Lesom SR - OZ Topoľčianky, za poskytnutie revíru a samozrejme rozhodcom za spravodlivé posudzovanie.

     Dovidenia na najbližšej klubovej akcii, jesenných skúškach stavačov, ktoré sa budú konať 22. 8. 2015 vo Vištuku. Vodiči, nezaháľajte s tréningom, aby sme aj po jesenkách mohli konštatovať podobné výsledky.

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie výsledky FSS Fotografia č.2 z klubovej akcie výsledky FSS Fotografia č.3 z klubovej akcie výsledky FSS
...hore...

výsledky JSS

 

  Klubové jesenné skúšky 2015 - Vištuk 

     Tohtoročné jesenné skúšky stavačov organizované Klubom chovateľov weimarských stavačov v sobotu 22. 8. 2015 sa tešili vysokej účasti. Celkovo predviedli vodiči 15 psov. Weimarské stavače boli zastúpení v počte 8 psov, nasledovali 4 nemecké krátkosrsté stavače, 2 maďarské krátkosrsté vyžle a 1 nemecký drôtosrstý stavač. Tento rok poskytlo svoj revír PZ Lovec Vištuk, ktorému týmto veľmi ďakujeme.

     Po vylosovaní štartovacích čísiel sa vodiči rozdelili do dvoch skupín. Jednu skupinu posudzovala dvojica rozhodcov Jozef Číč a Martin Adámek, druhú skupinu Ján Kolenič a Dušan Krajčovič. Nakoniec z celkového počtu 15 psov obstálo 13 z toho 9 v prvej cene, 1 v druhej cene a 3 v tretej. Ako najväčší problém sa ukázalo vystavovanie komorovanej bažantej zveri. Pod výkony psíkov sa určite podpísalo aj horúce augustové počasie. Ako prvý obstál nemecký drôtosrstý stavač Ferry Bulmops s vodičom Ľubošom Juhásom, ktorý predviedol vyrovnaný výkon. Klubovým víťazom sa stal weimarský stavač Fateful Phoenix od Potoka Kačáku z Českej republiky, ktorí za víťazom zaostal len o jeden bod.

Celkové poradie:

Ferry Bulmops, NDS 242 bodov, I. cena

vodič: Ľuboš Juhás

 

Fateful Phoenix od Potoka Kačáku, WKS    241 bodov, I. cena, klubový víťaz

vodička: Martina Sedláčková

 

Cini Budafa, MKS      241 bodov, I. cena

vodič: Kristián Nagy

 

Aida Grey Tail, WKS 234 bodov, I. cena

vodič: Tomáš Mažgut

 

Kora z Vištuka, NKS 231 bodov, I. cena

vodič: Zdenko Dugovič

 

Nero z Žehúnskej Doliny, WKS   230 bodov, I. cena

vodič: Ľudovít Nagy

 

Aron od Gložnica, NKS    209 bodov, I. cena

vodič: Peter Bíly

 

Chelsa od Vištuka, WKS    206 bodov, I. cena

vodička: Dagmar Horinová

 

Betty z Vištuckého hája, NKS    201 bodov, I. cena

vodič: Anton Kulifaj

 

Zorka II z Bilice, NKS     174 bodov, II. cena

vodič: Adam Bartovič

 

Grmanski weimaraner grey raider, WKS    181 bodov, III. cena

Vodička: Juliana Ptáčková

 

Patrick Elika Bohemia, WKS    177 bodov, III. cena

vodič: Rastislav Makýš

 

Ariadne Human Touch, WKS     174 bodov, III. cena

vodič: Matúš Pačes

     Naše poďakovanie za hodnotné ceny patrí sponzorovi firme Firedog, ako aj všetkým, ktorí sa na príprave jesenných skúšok spolupodieľali - prenajímateľovi revíra, rozhodcom a organizačnému výboru. Tešíme sa na jesenné skúšky v roku 2016.

 


...hore...

foto z medzinárodných VSS


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie foto z medzinárodných VSS Fotografia č.2 z klubovej akcie foto z medzinárodných VSS Fotografia č.3 z klubovej akcie foto z medzinárodných VSS Fotografia č.4 z klubovej akcie foto z medzinárodných VSS Fotografia č.5 z klubovej akcie foto z medzinárodných VSS Fotografia č.6 z klubovej akcie foto z medzinárodných VSS Fotografia č.7 z klubovej akcie foto z medzinárodných VSS Fotografia č.8 z klubovej akcie foto z medzinárodných VSS
...hore...

Výsledky KV Vlčkovce

 

Výsledky KV Vlčkovce -21.5.2017

 

 WEIMARANER KURZHAAR - WEIMARSKÝ KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ

Rozhodca/Judge  MIROSLAV KALICH (CZ)   -    Kruh/Ring 5

 

PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

223        ABLE ACE AMIR SILESJANA XORTI, CLP/VOK/10156, 12.03.2016

                  O: BE MY KING MARLEY SILVESPOIR M: CORRY ALFA ORI

                  CH: VAŠÍČKOVÁ KATEŘINA MAJ: MINÁČ MALICHEROVÁ PATRÍCIA

                  EXC. 2

224        ATHOS ARMAND TATRA ROCKET, SPKP 1769, 26.04.2016

                  O: DEEP FOREST JUST WEIMARANER M: DREW ROCKET FAUST´S BLUE SYMPHONY

                  CH: JANČÍKOVÁ ĽUBOMÍRA MAJ: HATOK ŠTEFAN

                  V.G. 4

225        BRAVE RAOUL DE GREYNIE, CLP/VOK/10128, 08.02.2016

                  O: DOC N´CAMELOT´S HEAVEN CAN WAIT M: GEM OF ALECK FROM ATRIA CORDIS

                  CH: PÍCHOVÁ JANA MAJ: VIDIEČANOVÁ ANDREA + VIDIEČAN PETER

                  EXC. 3

226        BRODY OD PTAČÍHO DOLU, SPKP 1820, 13.03.2016

                  O: ARON PEŘIH M: DAISY OD POTOKA KAČÁKU

                  CH: VOLFOVÁ EVA MAJ: PAVLAČKA MARCEL

                  V.G.

227        CLIFFORD HUMAN TOUCH, SPKP 1811, 27.06.2016

                  O: DOC N´CAMELOT´S HEAVEN CAN WAIT M: DAKOTA GREY FELLOW

                  CH: TEDLOVÁ IVANA MAJ: TEDLOVÁ IVANA

                  EXC. 1, CAJC, KV ml 2017

228        FRED ASTAIRE FAUST´S BLUE SYMPHONY, SPKP 1790, 04.06.2016

                  O: CARTIER LOVE DE DONAWITZ M: ALMA FAUST´S BLUE SYMPHONY

                  CH: PAČES MATÚŠ MAJ: MATULA ROBERT + ZACHAROVÁ ZUZANA

                  ABS.

 

PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS

229        BEST GREEN ICE TEA ATAGORA, SPKP 1756, 28.06.2015

                  O: GUNALT DE ICE AT STRIDVIEW M: COREEN LOVE DE DONAWITZ

                  CH: KLOHNOVÁ IVETA MAJ: BALÁŽ DANA

                  EXC. 1, CAC

230        TRITON TIGRIE OKO, SPKP 1722, 20.06.2015

                  O: ARON ČÁRSKY LES M: OKIE TIGRIE OKO

                  CH: GAMAN MIKULÁŠ MAJ: KAŠOVSKÁ SOŇA

                  V.G. 2

 

PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

231        BRITT OF CAMELLISS, SPKP 1672, 24.02.2015

                  O: CASHMERE LOVE DE DONAWITZ M: AVERY KIRA AGAMYSH

                  CH: LAJČIAK MILOSLAV MAJ: SIROTNÁ ZUZANA

                  V.G.

 

232        DAVIK STEEL-CRAZY DOG, SPKP 1651, 01.01.2015

                  O: GRANITEHILL NINE ONE ONE M: BIDALITE STEEL-CRAZY DOG

                  CH: DINGA JÁN MAJ: DINGA JÁN

                  EXC. 1, CAC, BOB, KV 2017, Putovný pohár weimarských stavačov, Best in Show I.

233        IGO Z HALUZIC, SPKP 1759, 26.01.2014

                  O: ATREY FOREVER HERO OF DIAM WEIM M: HEDA Z HALUZIC

                  CH: JASENÁKOVÁ MARIE MAJ: KRČMÁROVÁ BARBORA

                  V.G.

234        INDY JONES PONTANUS SHEFIS, CLP/VOK/ 9499, 10.05.2014

                  O: RIVERSTONE ROCK STAR M: DAUGHTER OF HIM SIRIUS NOVA

                  CH: PIFKOVÁ VERONIKA MAJ: JÁNOŠ DUŠAN + JÁNOŠ DUŠAN

                  V.G.

235        KRISTIAN SHEFIS, SPKP 1762, 17.03.2015

                  O: HOWZAT HARRY ASHLAREN M: CYNTHIA SHEFIS

                  CH: PIFKOVÁ VERONIKA MAJ: VIDIEČANOVÁ ANDREA

                  EXC. 2

236        LONDON SHEFIS, CLP/VOK/9797, 20.03.2015

                  O: ALFREDO PRINCE SILVER SFINX M: ELEONORE SHEFIS

                  CH: PIFKOVÁ VERONIKA MAJ: ŠTĚPÁNEK VLADIMÍR + ARTZOVÁ ZUZANA

                  EXC. 3

237        SPIRIT TIGRIE OKO, SPKP 1661, 10.02.2015

                  O: ARON ČÁRSKY LES M: CORIN KATAFYGI

                  CH: GAMAN MIKULÁŠ MAJ: GÉCZY TOMÁŠ

                  V.G. 4

 

PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS

238        FATEFUL PHOENIX OD POTOKA KAČÁKU, CLP/VOK/9085, 29.03.2013

                  O: FLY ME TO THE MOON VON SILBERWEISS JAGER M: ISA Z MANDATU

                  CH: NOVÁKOVÁ IVETA MAJ: SEDLÁČKOVÁ MARTINA

                  EXC. 1, CAC

239        JUMBO Z VIŠTUKA, SPKP 1595, 08.05.2014

                  O: ARCHIE Z PANKRÁCKEHO VRŠÍČKU M: NURA TIGRIE OKO

                  CH: MACÁK ŠTEFAN MAJ: MIŠKAY IVAN

                  EXC. 2, Res.CAC

 

PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS

240        CASTRA MARTIS CLASSIC DREAM, SPKP 1757, 30.03.2015

                  O: BROMHUND SENSATION AT GREYNIE M: NOBISKRUG O´LEGEND OPHELIA

                  CH: KIRILOV MARIN MAJ: JANČÍKOVÁ ĽUBOMÍRA

                  WITHOUT GRADE, - odstúpil

241        DESTINY´S TOUCH FROM ARTENIKÉ, CLP/VOK/9628, 20.11.2014

                  O: GREYSPIRIT ROYAL SCOT AT TRILITE M: ICH ELIZABETH THE QUEEN SIRIUS NOVA

                  CH: VELIČKOVÁ DAGMAR MAJ: VELIČKOVÁ DAGMAR

                  EXC. 1, CAC

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

242        AMELIA MONMARTRE TATRA ROCKET, SPKP 1774, 26.04.2016

                  O: DEEP FOREST JUST WEIMARANER M: DREW ROCKET FAUST'S BLUE SYMPHONY

                  CH: JANČÍKOVÁ ĽUBOMÍRA MAJ: DVORČÁKOVÁ DOMINIKA

                  EXC. 2

243        ANGELA MONTENEGRO TATRA ROCKET, SPKP 1771, 26.04.2016

                  O: DEEP FOREST JUST WEIMARANER M: DREW ROCKET FAUST´S BLUE SYMPHONY

                  CH: JANČÍKOVÁ ĽUBOMÍRA MAJ: GODŽÁKOVÁ NANCY

                  V.G. 4

244        CHARLOTE BUDAFA, SPKP 1781, 22.05.2016

                  O: NERO Z ŽEHUŇSKÉ DOLINY M: ONDA BUDAFA

                  CH: NAGY ĽUDOVÍT MAJ: NAGY ZOLTÁN

                  V.G.

245        FARE LIMITED EDITION STEEL-CRAZY DOG, SPKP 1767, 19.04.2016

                  O: RISSANA HILLWOOD´S PERFECTLY MASTERED JH M: CEDI STEEL-CRAZY DOG

                  CH: DINGA JÁN MAJ: PESTÚNOVÁ PETRÍKOVÁ JANA

                  V.G.

246        INES FIONA OD POTOKA KAČÁKU, CLP/VOK/10073, 20.12.2015

                  O: GO FOR GLORY GARP SIRIUS NOVA M: FRANCIS ROSE OD POTOKA KAČÁKU

                  CH: NOVÁKOVÁ IVETA MAJ: TŮMOVÁ ALENA

                  EXC. 1, CAJC, Junior BOB, BOS

247        ROXI ELIKA BOHEMIA, CLP/VOK/10271, 15.06.2016

                  O: PEPE ELIKA BOHEMIA M: NOEMI Z MILHOSTOVSKÝCH POLÍ

                  CH: KAZDA MILAN MAJ: URBAN MICHAL

                  V.G. 3

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS

248        GIA Z MARIANSKEJ ZÁHRADY, SPKP 1738, 29.06.2015

                  O: AYRONY AGIBER M: DONNA Z MARIANSKEJ ZÁHRADY

                  CH: ZAŤKO MARTIN MAJ: ČILEK JÁN

                  EXC. 1

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

249        ABSOLUTLY MELODY SILVER STORM, CLP/VOK/9221, 22.05.2013

                  O: SILVESTRE ROMULUS M: ARTEMIS ZE SMRKOVÉHO VRCHU

                  CH: BAŠOVÁ PAVLÍNA MAJ: DROBNÁ ZUZANA

                  WITHOUT GRADE, - odstúpil

250        AMY GREYSHOT, SPKP 1436, 02.06.2012

                  O: GRANITEHILL NINE ONE ONE M: DEA OD PTÁČKOVÝCH RYBNÍKA

                  CH: VACULČIAKOVÁ MICHAELA MAJ: PETRAS MIROSLAV

                  ABS.

251        BORKA GREY TAIL, SPKP 1697, 04.04.2015

                  O: FALKO OD PTÁČKOVÝCH RYBNÍKA M: NURA TIGRIE OKO

                  CH: MAKÝŠ RASTISLAV MAJ: MAKÝŠ RASTISLAV

                  G.

252        BRITTA GREY TAIL, SPKP 1695, 04.04.2015

                  O: FALKO OD PTÁČKOVÝCH RYBNÍKA M: NURA TIGRIE OKO

                  CH: MAKÝŠ RASTISLAV MAJ: ČIČ JOZEF

                  V.G. 2

253        CORA Z DUDOVSKÝCH HÁJŮ, CLP/VOK/9816, 17.04.2015

                  O: CUBA OD MÁRFYHO M: AIDA Z DUDOVSKÝCH HÁJŮ

                  CH: BÁRTA FRANTIŠEK MAJ: MIKULKOVÁ PAVLÍNA

                  EXC. 1, CAC

 

254        DAMIA ISTER SLOVAKIA, SPKP 1393, 25.11.2011

                  O: ARCHIE Z PANKRÁCKEHO VRŠÍČKU M: EMA Z HORNÉHO POLA

                  CH: PAVELOVÁ MIROSLAVA MAJ: VLKOVIČOVÁ ANDREA

                  V.G. 4

255        EBI MALÉ HRADISKO, SPKP 1486, 13.01.2013

                  O: IVANHO GREY FELLOW M: CONNIE SACHMET

                  CH: BŘEZINA LADISLAV MAJ: PUHA ZSOLT

                  V.G.

256        SENDY TIGRIE OKO, SPKP 1664, 10.02.2015

                  O: ARON ČÁRSKY LES M: CORIN KATAFYGI

                  CH: GAMAN MIKULÁŠ MAJ: CHARBULIAK PAVOL

                  V.G. 3

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS

257        ASHIN LUBELL ROMANOVO ÚDOLÍ, CLP/VOK/9947, 07.07.2015

                  O: CASHMERE LOVE DE DONAWITZ M: DONA Z HOŠTICKÝCH LUK

                  CH: ROMAN IVO MAJ: HOMZOVÁ LUCIE

                  V.G. 2

258        DOROTHEA ŠEDÉ TORNÁDO, CLP/VOK/10090, 28.01.2016

                  O: CARTIER LOVE DE DONAWITZ M: ALBA ŠEDÉ TORNÁDO

                  CH: HELEŠICOVÁ JANA MAJ: HELEŠICOVÁ JANA

                  V.G. 3

259        FEEBIE Z MARIANSKEJ ZÁHRADY, SPKP 1590, 11.05.2014

                  O: AYRONY AGIBER M: BETTY BUDAFA

                  CH: ZAŤKO MARTIN MAJ: ZAŤKO MARTIN

                  WITHOUT GRADE, - odstúpil

260        GITA OD STARÉHO KRČE POD ČERTÍ SKALOU, SPKP 1578, 28.05.2012

                  O: ATOS Z KOPŘIVNICKÉHO ÚDOLÍ M: AJŠA OD STARÉHO KRČE POD ČERTÍ SKALOU

                  CH: BEDNÁŘ MICHAL MAJ: ČIČ JOZEF

                  V.G. 1

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS

261        DESERT ROSE FROM ARTENIKÉ, CLP/VOK/9629, 20.11.2014

                  O: GREYSPIRIT ROYAL SCOT AT TRILITE M: ICH ELIZABETH THE QUEEN SIRIUS NOVA

                  CH: VELIČKOVÁ DAGMAR MAJ: VELIČKOVÁ DAGMAR

                  EXC. 1, CAC

262        DREW ROCKET FAUST´S BLUE SYMPHONY, SPKP 1571, 11.01.2014

                  O: CH. C.I.B. BROMHUND SENSATION AT GREYNIE M: CH ALMA FAST'S BLUE SYMPHONY

                  CH: PAČES MATÚŠ MAJ: JANČÍKOVÁ ĽUBOMÍRA

                  EXC. 3

263        KLAUDIA SHEFIS, SPKP 1744, 17.03.2015

                  O: ASHLAREN HOWZAT HARRY M: CYNTHIA SHEFIS

                  CH: PIFKOVÁ VERONIKA MAJ: ARTZOVÁ ZUZANA

                  EXC. 2, Res.CAC

 

 

 

 

 

 

WEIMARANER LANGHAAR - WEIMARSKÝ DLHOSRSTÝ STAVAČ

Rozhodca/Judge  MIROSLAV KALICH (CZ)   -    Kruh/Ring 5

 

PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

264        ATHOS SARTORICON, SPKP 337, 19.03.2015

                  O: AYGO DANIELIS M: ALLY OD JIRETÍNSKEHO POTOKA

                  CH: KREJČÍ ILONA MAJ: RYBANSKÝ ĽUBOMÍR

                  EXC. 1, CAC, BOB, KV 2017

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS

265        CELESTEEN TEMPLE SANELLE SIRRAH, CLP/VOD/9715, 06.02.2015

                  O: CÄSAR II VON FALKENTANN M: ANGEL FOR SANELLE SIRRAH

                  CH: MITRYCHOVÁ-TRČKOVÁ LENKA MAJ: TRČKOVÁ LENKA

                  EXC. 1, CAC, BOS, KV 2017

 

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Výsledky KV Vlčkovce Fotografia č.2 z klubovej akcie Výsledky KV Vlčkovce Fotografia č.3 z klubovej akcie Výsledky KV Vlčkovce Fotografia č.4 z klubovej akcie Výsledky KV Vlčkovce
...hore...

Výsledky ŠV Dunjaský Klátov

 

Výsledky Špeciálnej výstavy - Dunajský Klátov 17.5.2015

 

Rozhodca:  Ing. Jaroslav Matyáš - SR

 

WEIMARSKÝ  KRÁTKOSRSTÝ  STAVAČ :

 

Pes trieda dorast:

 

Amedee Lagartija Valiente                                VN  

O: Fly Me to the Moon von Silberweiss Jäger

M: Blue Eyes Princess Pontanus

 

Pes trieda mladých:

 

Amore Appassionato La Vita Eterna          VD

O: Caramel Love de Donawitz

M: Bailey Agamysh

 

Arden Human Touch                                     V 2

O: Camelot´s Some like It Hot

M: Dakota Grey Fellow

 

Argento Buricco La Vita Eterna                   V 3

O: Caramel Love de Donawitz

M: Bailey Agamysh

 

Aston Papp Human Touch                           V 1, CAJC

O: Camelot´s Some like It Hot

M: Dakota Grey Fellow

 

Athan Human Touch                                     nedostavil sa

O: Camelot´s Some like It Hot

M: Dakota Grey Fellow

 

Barton Rey Silver Image                               VD

O: Atrey Forever Hero of Diam Weim

M: Ena z Rybníku

 

Jager des Marais Aux Roseaux D´argent     nedostavil sa

O: Bromhund Sensation At Greynie

M: Lorelei Grey Fellow

 

Pes trieda otvorená:

 

Cecille Pontanus                                   VD

O: Kolata´s Surfer´s Paradise

M: Daughter of him Sirius Nova

 

Clayton Faust´s Blue Symphony       VD

O: Bromhund Sensation At Greynie

M: Alma Faust´s Blue Symphony

 

Ergo Malé Hradisko                               VD

O: Ivanhoe Grey Fellow

M: Connie Sachmet

 

Floyd Ister Slovakia                               V 1, CAC

O: Yasutomi Fenomena Team

M: Ema z Horného poľa

 

Geri od Starého Krče pod Čertí skálou    V 2

O: Atos z Kopřivnického údolí

M: Ajša od Starého Krče pod Čertí skálou

 

Nero z Žehuňské doliny                               VD

O: Fox z Šonovských hor

M: Jiskra z Žehuňské doliny

 

Patrick Elika Bohemia                                  VD

O: Le Fol Du Vent Fala Love

M: Juliet from Grey Valley

 

Pes trieda pracovná:

 

Cartier  Love de Donawitz                         V 1, CAC, BOS, VŠV

O: Sireva Minstergate Paganini              

M: Eternal Vision At Sirius Nova

 

Crane Niles Faust´s Blue Symphony     odstúpil

O: Bromhund Sensation At Greynie

M: Alma Faust´s Blue Symphony

 

Mack z Papugovho dvora                         V 2, R.CAC

O: Aron Čársky les

M: Janda z Papugovho dvora

 

Pes trieda šampiónov:

 

Caddik Steel - Crazy dog                         V 2, R. CAC

O: Casa de Juno Wizzy Get Bizzy

M: Alingsas Steel - Crazy Dog

 

Caramel  Love de Donawitz                      V 1, CAC

O: Sireva Minstergate Paganini              

M: Eternal Vision At Sirius Nova

 

Suka trieda mladých:

 

Allemande Human Touch                             V 1, CAJC, Junior BOB, BOB, Junior BIS I, BIS III

O: Camelot´s Some like It Hot

M: Dakota Grey Fellow

 

Amata Mia La Vita Eterna                             V 4

O: Caramel Love de Donawitz

M: Bailey Agamysh

 

Ariadne Human Touch                                  V 2

O: Camelot´s Some like It Hot

M: Dakota Grey Fellow

 

Cherry Brandy Imperium Star                       V 3

O: Nanis Indecent Exposure

M: Olga Imperium Star

 

Pegi z Papugovho dvora                               D

O: Aron Čársky les

M: Janda z Papugovho dvora

 

Suka trieda stredná :

 

Breathtaking Vesper of Diam Weim             V 3

O: Le Fol Du Vent Fala Love                                 

M: Fashion Fad Sirius Nova

 

Brittany Moravia Lord                                   V 2, R. CAC

O: Bromhund Sensation At Greynie

M: Agra Grey Eminence

Drew Rocket Faust´s Blue Symphony         V 1, CAC

O: Bromhund Sensation At Greynie

M: Alma Faust´s Blue Symphony

 

Suka trieda otvorená:

 

Bacima Moravia Lord                                   V 1, CAC

O: Bromhund Sensation At Greynie

M: Agra Grey Eminence

 

Banny z Procházkova dvora                        V 3

O: Fox z Šonovských hor

M: Irma ze Sedleckých skal

 

Call Me Maybe Just Weimaraner                nedostavila sa

O: Bromhund Sensation At Greynie

M: Iron Etna Imperium Star

 

Chelsa z Vištuka                                           V 2, R.CAC

O: Archie z Pankráckého vršíčku

M: Nura Tigrie oko

 

ElisabethMalé hradisko                                V 4

O: Ivanhoe Grey Fellow

M: Connie Sachmet

 

Suka trieda pracovná:

 

Biara Faust´s Blue Symphony                     V

O: Rivertone Rock Star

M: Arisa z Pňovského revíru

 

Born To Be My Lolla of Diam Weim             V 1, CAC

O: Le Fol Du Vent Fala Love                                 

M: Fashion Fad Sirius Nova

 

Cistra Steel - Crazy dog                               V 3

O: Casa de Juno Wizzy Get Bizzy

M: Alingsas Steel - Crazy Dog

 

Czarika Steel - Crazy dog                             V 4

O: Casa de Juno Wizzy Get Bizzy

M: Alingsas Steel - Crazy Dog

 

Super Star Zielone Chrusty                          V 2, R.CAC

O: Camelot´s Some like It Hot

M: Wilana Zielone Chrusty

 

Suka trieda šampiónov:

 

Dakota Grey Fellow                                       V 1, CAC, VŠV

O: Nani´s Clay Pigeon

M: Joko Grey Fellow

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Výsledky ŠV Dunjaský Klátov Fotografia č.2 z klubovej akcie Výsledky ŠV Dunjaský Klátov Fotografia č.3 z klubovej akcie Výsledky ŠV Dunjaský Klátov
...hore...

Výsledky klubových FSS

 

Klubové farbiarske skúšky stavačov 25. 6. 2017

      Aj v roku 2017 sa konali farbiarske skúšky stavačov organizované KCHWS na tradičnom mieste v bezprostrednej blízkosti chaty Březiny v obci Skýcov v nedeľu 25. 6. 2017. Na skúšky bolo prihlásených osem psov a osem jedincov aj nastúpilo na štart. Z celkového počtu zúčastnených bolo päť weimarských krátkosrstých stavačov, jeden weimarský dlhosrstý stavač, jedna maďarská vyžla a jeden nemecký krátkosrstý stavač. Rozhodovania sa ujali Ladislav Banás ml. a Ladislav Banás st. Ako prvú disciplínu absolovovalli vodiči so svojimi psami posliedku. Nasledovala práca na nepofarbenej stope srnčej zveri a ďalšie disciplíny. Víťazom skúšok sa stala sučka nemeckého krátkosrstého stavača Maura z Potônskej lúky vedená Ondrejom Jurčákom. O ďalšom poradí pre zhodu bodov rozhodla v zmysle skúšobného poriadku chovnosť jedincov a dátum narodenia. Všetci jedinci uspeli v I. cene. Konečné poradie bolo nasledovné:

 

1. Maura z Potônskej lúky, NKS, suka, vedená ako hlásič                                  I. cena, 76 bodov

    vodič: Ondrej Jurčák

 

2. Chelsa z Vištuka, WKS, suka                                                                                   I. cena, 64 bodov

    vodička: Dagmar Horinová

 

3. Athos Sartoricon, WDS, pes                                                                                     I. cena, 64 bodov

    vodič: Ľubomír Rybanský

 

4. Feebie z Mariánskej záhrady, WKS, suka                                                             I. cena, 64 bodov

    vodič: Marián Zaťko

 

5. Athan Human Touch, WKS, pes                                                                              I. cena, 64 bodov

    vodička: Zuzana Hrnčiariková

 

6. Ajka Royal de Hunter, MKS, suka                                                                            I. cena, 64 bodov

    vodič: Michal Hanzalík

 

7. Gita od starého Krče pod Čertí skalou, WKS, suka                                              I. cena, 64 bodov

    vodič: Jozef Číč

 

8. Ully Tigrie oko, WKS, suka                                                                                       I. cena, 54 bodov

    vodič: Matúš Dudo

      Za ceny pre prvých troch jedincov ďakujeme sponzorovi: firme Planet Pet. Zároveň by sme sa radi poďakovali aj Lesom SR - OZ Topoľčianky, za poskytnutie revíru a samozrejme rozhodcom za spravodlivé posudzovanie.

                                                                Lovu a kynológii zdar !

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Výsledky klubových FSS Fotografia č.2 z klubovej akcie Výsledky klubových FSS Fotografia č.3 z klubovej akcie Výsledky klubových FSS
...hore...

výsledky JSS

 

Výsledky klubových JSS - Abrahám 2.9.2017

 

       Rozhodcovia: Dugovič, Války, Krajčovič, Polakovič, Mancal, Somogyi

 

 1. Aris z Cífera, pes, NKS,                                                                          I. cena, 246 bodov

       vodič: Ladislav Gáll

 

 1. Cvik z Banásovho dvora, pes, NKS,                                                       I. cena, 245 bodov

       vodič: Ladislav Banás st.

 

3.    Bes Green Ice Tea, suka, WKS,                                                             I. cena, 239 bodov

       vodič: Ladislav Balogh

 

4.    Avar Rusty Diamond, pes, MKS,                                                            I. cena, 232 bodov

       vodič: Ladislav Gáll

 

5.    Gita od starého Krče pod Čertí skalou, WKS, suka                                I. cena, 232 bodov

       vodič: Jozef Číč

 

6.    Baron od Ptačího dolu, pes, WKS,                                                         I. cena, 219 bodov

       vodič: Ladislav Banás st.

 

7.    Igo z Haluzíc, pes WKS,                                                                         I. cena, 219 bodov

       vodič: Ingrid Butyková

 

8.    Brita Grey Tail, suka, WKS,                                                                    I. cena, 215 bodov

       vodič: Jozef Tomlák

 

9.    Alex ze Sosnovského revíru, pes, NDS,                                                 I. cena, 209 bodov

        vodič: František Mezei

 

10.  Charlote Budafa, suka, WKS,                                                                  I. cena, 207 bodov,

       vodič: Zoltán Nagy

 

11.  Allemande Human Touch, suka, WKS,                                                  II. cena, 201 bodov

        vodič: Ivana Tedlová

 

12.  Clifford Human Touch, pes, WKS,                                                         II. cena, 199 bodov

       vodič: Ivana Tedlová                                                                              víťaz pohára KCHWS 2017 

 

13.  Able Ace Silesian Xorti, pes, WKS,                                                        II. cena 186 bodov

       vodič: Pavol Mináč

 

14.  Aurora Borealis Tatra Rocket, suka, WKS,                                            II. cena, 178 bodov

       vodič: Dominika Duľová

 

15.  Dagali Steel-crazy dog, pes, WKS,                                                       III. cena, 184 bodov

       vodič: Ján Dinga

 

16.  Grmadski Weimaraner Grey Rider, pes, WKS,                                     III. cena, 184 bodov

       vodič: Juliana Ptáčková

 

17.   Ully Tigrie oko, suka, WKS,                                                                  III. cena, 153 bodov

        vodič: Matúš Dudo

 

 

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie výsledky JSS Fotografia č.2 z klubovej akcie výsledky JSS Fotografia č.3 z klubovej akcie výsledky JSS Fotografia č.4 z klubovej akcie výsledky JSS
...hore...

výsledky VP

 

Výsledky klubových VP - Abrahám 3.9.2017

 

     Rozhodcovia: Dugovič, Války, Krajčovič, Polakovič,

 

 1. Davik Steel-crazy dog, pes, WKS,                                                         I. cena, 105 bodov,

       vodič: Ján Dinga

 

2.    Avar Rusty Diamond, pes, MKS,                                                            I. cena, 232 bodov

       vodič: Barbora Lesarová

 

3.   Amadee Lagartija Valiente, pes, WKS,                                          I. cena, 98 bodov   

      vodič: Zuzana Kolušová

 

4.    Aris z Cífera, pes, NKS,                                                                          I. cena, 95 bodov

       vodič: Ladislav Gáll

 

5.    Cvik z Banásovho dvora, pes, NKS,                                                       I. cena, 91 bodov

       vodič: Ladislav Banás st.

 

6.    Clifford Human Touch, pes, WKS,                                                          I. cena, 90 bodov

       vodič: Ivana Tedlová                                                                               víťaz pohára KCHWS 2017 

 

7.    Triton Tigrie oko, pes, WKS,                                                                   I. cena 88 bodov

       vodič: Kamil Dudo

 

8.    Athan Human Touch, pes, WKS,                                                            I. cena, 88 bodov

       vodič: Roland Praj

 

9.    Baron od Ptačího dolu, pes, WKS,                                                         I. cena, 86 bodov

       vodič: Ladislav Banás st.

 

10.   Flora Bulmops, suka, NDS,                                                                  II. cena, 77 bodov

        vodič: Martin Gondor

 

11.   Bacima Moravia Lord, suka, WKS,                                                       II. cena, 76 bodov

        vodič: Kristína Kuníková

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie výsledky VP Fotografia č.2 z klubovej akcie výsledky VP Fotografia č.3 z klubovej akcie výsledky VP Fotografia č.4 z klubovej akcie výsledky VP
...hore...

výsledky FSS

 

Klubové farbiarske skúšky stavačov 24. 6. 2018

       Už tradične sa v nedeľu po výcvikovom tábore konali klubové farbiarske skúšky stavačov. Aj tento rok na nezmenenom mieste v bezprostrednej blízkosti chaty Breziny v obci Skýcov. Na skúšky bolo prihlásených osem psov, nakoniec sa skúšok zúčastnilo 6 weimarských krátkosrstých stavačov. Počasie bolo pomerne priaznivé, skôr chladnejšie, čo bolo na toto ročné obdobie a predchádzajúce ročníky trošku prekvapením. Ako prvú disciplínu absolvovali vodiči so svojimi zverencami posliedku. Tu sa ukázali chybičky výcviku, ktoré znamenali v konečnom zúčtovaní pre dvoch jedincov druhú cenu. Po posliedke nasledovala nepofarbená stopa srnčej zveri. Všetkým psom sa podarilo srnčiu zver úspešne dohľadať. Víťazom skúšok sa stal weimarský krátkosrstý stavač Dante Grey Eminence, vedený Zdenkom Zegermacherom z Českej republiky. S rovnakým počtom bodov skončila sučka Gabie z Marianskej záhrady, vedená Ladislavom Banásom, st. O víťazstve rozhodla chovnosť psa. Celkové poradie všetkých zúčastnených psov bolo takéto:

1. Dante Grey Eminence, WKS, pes                                                                           I. cena, 68 bodov, víťaz skúšok

    vodič: Zdeněk Zegermacher

 

2. Gabie z Mariánskej záhrady, WKS, suka                                                               I. cena, 68 bodov

    vodič: Ladislav Banás, st.

 

3. Janka z Haluzic, WKS, suka                                                                                     I. cena, 64 bodov

    vodič: Ľubomír Ledényi

 

4. Halston Group´N Swing, WKS, suka                                                                      I. cena, 64 bodov

    vodič: Zuzana Kolušová

 

5. Able Ace Amir Selesijana xorti, WKS, pes                                                             II. cena, 45 bodov

    vodič: Mgr. Pavol Mináč

 

6. Fantom ze Stáje Sonáta, WKS, pes                                                                        II. cena, 45 bodov

    vodič: Jozef Číč

 

      Rozhodovania sa tento rok ujali rozhodcovia Martin Barantal a František Jánoš. Za ceny pre prvých troch jedincov ďakujeme sponzorovi: firme Royal Canine. Zároveň by sme sa radi poďakovali aj Lesom SR - OZ Topoľčianky, za poskytnutie revíru a samozrejme rozhodcom za spravodlivé posudzovanie.

      Farbiarske skúšky stavačov predstavujú už tradične pomyselné zahájenie skúšobnej sezóny weimarských stavačov. Veríme, že sa bude našim zverencom rovnako a snáď aj o čosi lepšie dariť aj na ostatných skúškach, či už organizovaných našim klubom alebo aj inými klubmi.

                                                                                      Lovu a kynológii zdar !

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie výsledky FSS Fotografia č.2 z klubovej akcie výsledky FSS
...hore...

výsledky KV - Červený Kameň

Výsledky KV Červený Kameň 

rozhodca: Petr Buba - ČR

 

WEIMARANER LANGHAAR -  WEIMARSKÝ DLHOSRSTÝ STAVAČ

PSY/MALE -  TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS

1.                   ATHOS SARTORICON, SPKP 337, 19.03.2015                                        VN1

                        O: AYGO DANIELIS      M: ALLY OD JIŘETÍNSKEHO POTOKA

                        CH: Ilona Krejčí Ing.                         Maj.: Rybanský Ľubomír JUDr.

 

SUKY / FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS

 2.                  ANJA VON DER EDELWEISE, WL 3486, 17.06.2015                          VN1

                        O: PUMA VON DER WARTELSHOHE      M: FLORA VON DER                     LARCHENWEISE

                        CH: Hermann Klement                  Maj.: Chudá Simona

 

WEIMARANER KURZHAAR - WEIMARSKÝ KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ

PSY/MALE -  TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS

3.                   CASTRA MARTIS CLASSIC DREAM, PK 28830/15, 30.03.2015 Nedostavil sa

                        O: BROMHUND SENSATION AT GREYNIE      M: NOBIS KRUG O LEGEND OPHELIA

                        CH: Kurilov Marin                              Maj.: Jančíková Ľubomíra           

4.                   ENZO-STEEL CRAZY DOG, SPKP 1706, 22.05.2015                            VN1            

                        O: FATEFUL PHOENIX OD POTOKA KAČAKU                        M: CESIA STEEL-CRAZY DOG

                        CH: Dinga Ján                                       Maj.: Tanečka Martin

 

PSY/MALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS

5.                   SEMIR TIGRIE OKO, SPKP 1659, 10.02.2015                                                                 VN1

                        O: ARON ČARSKY LES                                               M:: CORIN KATAFYGI

                        CH: Gaman Mikuláš                          Maj.: Adamiova Romana

6.                   SKYT  TIGRIE OKO, SPKP 1659, 10.02.2015                                                                   N2

                        O: ARON ČARSKY LES                                                M: CORIN KATAFYGI

                        CH: Gaman Mikuláš                          Maj.: Endrody Robert

 

PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/ JUNIOR CLASS

7.                   CIT Z KEVEŠOVSKÝCH KOPCOV, SPKP 1641, 24.10.2014              VD

                        O: RIVERTONE ROCK STAR             M: BONA ZE STAWITTIC

                        CH: Martonka Oldřich                                             Maj.: Podsklanová Katarína

 

PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/ INTERMEDIATE CLASS

8.                   ATHAN HUMAN TOUCH, SPKP 1602, 24.02.2014                             VD

                        O: CAMELOT´S SOME LIKE IT HOT   M: DAKOTA GREY FELLOW

                        CH: Tedlová Ivana                              Maj.: Praj Roland                               

9.                   JUMBO Z VIŠTUKA, SPKP 1595, 08.05.2014                                                                V1CAC                              

                        O: ARCHIE Z PANKRÁCKEHO VRŠÍČKU     M: NURA TIGRIE OKO

                        CH: Macák Štefan                               Maj.: Miškayová Veronika

10.                PIERE Z PAPUGOVHO DVORA, SPKP 1615, 09.06.2014                                        Nedostavil sa

                        O: ARON ČARSKY LES                                  M: JANDA Z PAPUGOVHO DVORA

                        CH: Papuga Štefan MVDr.             Maj.: Papuga Štefan MVDr.

 

PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

11.                CLAYTON FAUST´S  BLUE SYMPHONY, SPKP 1492, 15.02.2013                      VD

                        O: BROMHUND SENSATION AT GREYNIE      M: ALMA FAUST´S BLUE SYMPHONY

                        CH: Matúš Pačes                                 Maj.:Kavická Zuzana

 

12.                NERO Z ŽEHUŇSKÉ DOLINY, SPKP 1527, 30.01.2013                                              V1CAC

                        O: FOX Z ŠONOVSKÝCH HOR    M                     : JISKRA  Z ŽEHUNSKÉ DOLINY

                        CH: Krejčí Ladislav                            Maj.: Nagy Ľudovít   

 

PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING  CLASS

13.                ATHOS KLČOVANČAN, SPKP 1397, 17.03.2012                                  V2 R-CAC

                        O: RIVERTONE ROCK STAR             M: AMÁLIE VELIS NOLIS

                        CH: Lančarič Roman                         Maj.: Maron Marián

14.                CUBA OD MÁRFYHO, ČPL/VOK/8274, 19.01.2011                           V1 CAC Klub.víť. BOS

                        O: SIREVA DRAKE                                M: ENJA ŠEDÝ LOVEC

                        CH: Bohm Martin, Ing.                   Maj.: Zegermacher Zdeněk

 

PES/MALE - TRIEDA  ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS

15.                ATREY FOREVER HERO OF DIAM WEIM, ČLP/VOK/8330, 22.03.2011;        V2 R-CAC

                        O: NEWDAYS PRIDE OF THE GREY NOBLE   M: FASION FAD SIRIUS NOVA

                        CH: Šlamborová Veronika            Maj: Varga Miroslav

16.                CESAR Z MARIANSKEJ ZAHRADY, SPKP 1357, 02.06.2011                                 V3

                        O: BRILIANT SHEFIS                                                   M: BETTY BUDAFA

                        CH: Zaťko Martin                                Maj.: Botlík Marián Ing.

17.                PEPE ELIKA BOHEMIA, ČLP/VOK/8873ú14, 03.06.2012                                                               V1 CAC

                        O: LE FOL DU VENT FALA LIOVE´a              M: CORIN KATAFYGI

                        CH: Kazda Milan                                  Maj.: Kazda Milan

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS

18.                HALSTON GROUP ´N´ SWING                                                                                                    VN1

                        O: BROMHUND HIGH FIDELITY  M: GRANITEHILL NOT FOR SALE

                        CH: Agnesa Nacsa       Maj.: Zuzana Kolušová a Agnes Nacsa

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA DORAST / PUPPY CLASS

19.                SENDY TIGRIE OKO, SPKP 985/10, 10.02.2015                                                           VN1

                        O: ARON ČARSKY LES                                                           M: CORIN KATAFYGI

                        CH: Gaman Mikuláš                          Maj.: Charbuliak Pavol

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR  CLASS

20.                BEAUTY HUMAN TOUCH, SPKP 1624, 22.06.2012                                                   Nedostavil sa

                        O:ATREY FEREVER HERO OF DIAM WEIM     M: DEE NITRIANSKE JANIKOVCE

                        CH: Tedlová Ivana                              Maj.: Pekárová Katarína

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/ INTERMEDIATE CLASS

21.                ARIADNE HUMAN TOUCH, SPKP 1607, 24.04.2014                                                                       V1CAC

                        O: CAMELOT´S SOME LIKE IT HOT     M: DAKOTA GREY FELLOW

                        CH: Tedlová Ivana                              Maj.: Pačes Matúš

22.                DREW ROCKET FAUST´S BLUE SYMPFONY, SPKP 1571, 11.01.2014             Nedostavil sa

                        O: BROMHUND SENSATION AT GREYNIE      M: ALMA FAUST´S BLUE SYMPHONY

                        CH: Pačes Matúš                                 Maj.: Jančíková Ľubomíra

23.                FEEBIE Z MARIANSKEJ ZÁHRADY, SPKP 1590, 11.05.2014                                 VD

                        O: AYRONY AGIBER                                                    M: BETTY BUDAFA

                        CH: Zaťko Martin                                Maj.: Zaťko Martin

24.                POLLY Z PAPUGOVHO DVORA, SPKP 1621, 09.06.2014                                                             Nedostavil sa

                        O: ARON ČARSKY LES                                               M: JANDA Z PAPUGOVHO DVORA

                        CH: MVDr.PAPUGA ŠTEFAN          Maj.: MVDr.PAPUGA ŠTEFAN

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

25.                ALLEMANDE HUMAN TOUCH, SPKP 1606, 24.04.2014                                                               V1CAC

                        O: CAMELOT´S SOME LIKE IT HOT    M: DAKOTA GREY FELLOW

                        CH: Tedlová Ivana                              Maj.: Tedlová Ivana  

26.                AMY GREYSHOP, SPKP 1436, 02.06.2012                                                                     VD2

                        O: GRANITEHILL NINE ONE ONE MET   M: DEA OD PTÁČKOVÝCH RYBNÍKA

                        CH: Vaculčiaková Michaela         Maj.: Petras Miroslav-                    

27.                CALL ME MAYBE JUSTWEIMARANER, SPKP 1559, 17.04.2013                       VD3            

                        O: BROMHUND SENSATION AT GREYNIE      M. IRON ETNAIMPERIUM STAR

                        CH: Justyna Majewska Czerny   Maj.: Hemzova Paola

28.                FELINA Z VIŠTUKA, SPKP 1407, 26.02.2012                                                                 VD4

                        O: ARCHIE Z PANKRÁCKEHO VRŠÍČKU           M: NURA TIGRIE OKO

                        CH: Gaman Mikuláš                          Maj.:Ing.Spevák Marek

29.                HUNSWEIMARANER KUCK UP A DUST FOR S.N., ČPL/VOK/9406, 07.07.2013              V3

                        O: REGENS OSCAR PARTY               M:KOLATAS NANI PICTURES QUE

                        CH: Laslo Šandor                                Maj.: Zegermacher Zdeněk

30.                MAYA Z PAPUGOVHO DVORA, SPKP 1510, 08.03.2013              VD1

                        O: ARON ČARSKY LES                                               M: JANDA Z PAPUGOVHO DVORA

                        CH:MVDr.Papuga Štefan                Maj.: MVDr. Andráš Marián                                

31.                LOVKA Z VELENOVSKÉHO BORU, ČPL/VOK/ 8328, 31.03.2011                        V2 R-CAC

                        O: ZIR Z DRAČÍ PASEKY       M: ARANKA Z ROSKOŠNÉHO VRŠKU

                        CH:MVDr.Kočová Jana                    Maj: MVDr.Kočová Jana

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA  PRACOVNÁ/WORKING CLASS

32.                ANNA BELLA ARGENTUM MORAVIA, SPKP 1513, 30.01.2013                        V3

                        O: BRAIN ALFA ORI                             M: AFRA ZE STÁJE SONÁTA

                        CH: Vajčnerová Kateřina               Maj.: Ing. Emília Buchová            

33.                CEDI STEEL - CRAZY DOG, SPKP 1342, 30.03.2011                          V1CACKlub.víť.,BOB

                        O: CASA DE JUNO WIZZY GET BIZZY                M: ALINGSAS STEEL- CRAZY DOG

                        CH: Dinga Ján                                       Maj.: Dinga Ján           

34.                DHARMA FAUST´S BLUE SYMPHOPNY, SPKP 1570, 11.01.2014                    V4

                        O: BROMHUND SENSATION AT GREYNIE      M: ALMA FAUST´S BLUE SYMPHONY

                        CH: Pačes Matúš                                 Maj.: MVDr.Gmuca Branislav

35.                CHELSA Z VIŠTUKA, SPKP 1518, 15.04.2013                                                                V2R-CAC

                        O: ARCHIE Z PANKRÁCKEHO VRŠÍČKU          M: NURA TIGRIE OKO

                        CH: Macák Štefan                               Maj.: Mgr.Horinová Dagmar

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA  ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS         

36 .               BLUE EYES PRINCESS PONTANUS, ČLP/VOK/8216, 20.09.2010                        V2R-CAC

                        O: RIVERSTONE ROCK STAR    M: DAUGHTER OF HIM SIRIUS NOVA

                        CH: Hrabáková Eva                            Maj.: Linhardová Jana                    

37.                DAKOTA GREY FELLOW, SPKP 1382, 21.02.2011                              V1CAC

                        O: NANI´S CLAY PIGEON                 M: JOKO GREY FELLOW

                        CH: Krysztof Olejnik                         Maj.: Tedlová Ivana

 

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie výsledky KV - Červený Kameň Fotografia č.2 z klubovej akcie výsledky KV - Červený Kameň Fotografia č.3 z klubovej akcie výsledky KV - Červený Kameň Fotografia č.4 z klubovej akcie výsledky KV - Červený Kameň Fotografia č.5 z klubovej akcie výsledky KV - Červený Kameň
...hore...

výsledky KV - Dunajská Lužná

 

WEIMARANER KURZHAAR - WEIMARSKÝ KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ

Rozhodca/Judge  PÁL JOZEF, SK   -    Kruh/Ring 5

 

PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

203        BEST GREEN ICE TEA ATAGORA, SPKP 1756, 28.06.2015

                  O: GUNALT DE ICE AT STRIDVIEW M: COREEN LOVE DE  DONAWITZ

                  CH: KLOHNOVÁ IVETA MAJ: LIHOSIT JURAJ

                  V. 4

204        BRAVE ICE HEART ATAGORA, CLP/VOK/9963, 28.06.2015

                  O: GUNALT DE ICE AT STRIDVIEW M: COREEN LOVE DE DONAWITZ

                  CH: KLOHNOVÁ IVETA MAJ: KLOHNOVÁ IVETA

                  V. 3

205        DAVIK STEEL-CRAZY DOG, SPKP 1651, 01.01.2015

                  O: GRANITEHILL NINE ONE ONE M: BIDALITE STEEL-CRAZY DOG

                  CH: DINGA JÁN MAJ: DINGOVÁ ANDREA

                  V. 1, CAJC, BOS

206        SPIRIT TIGRIE OKO, SPKP 1661, 10.02.2015

                  O: ARON ČÁRSKY LES M: CORIN KATAFYGI

                  CH: GAMAN MIKULÁŠ MAJ: GÉCZY TOMÁŠ

                  V. 2

PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS

207        GRMADSKY WEIMARANER GREY RAIDER, SPKP 1647, 23.09.2014

                  O: BROMHUND SENSATION AT GREYNIE M: FESTA IZPOD KUMA

                  CH: LONČAR BORUT MAJ: DIKANYOVA GEORGINA

                  V. 1, CAC

PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

208        ALL-STAR ALONSO ATAGORA, CLP/VOK/9448, 25.02.2014

                  O: BROMHUND SENSATION AT GREYNIE M: COREEN LOVE DE DONAWITZ

                  CH: KLOHNOVÁ KLOHNOVÁ MAJ: KLOHNOVÁ IVETA

                  V. 4

209        ASTON PAPP HUMAN TOUCH, SPKP 1600, 24.04.2014

                  O: CAMELOT´S SOME LIKE IT HOT M: GCH DAKOTA GREY FELLOW

                  CH: TEDLOVÁ IVANA MAJ: PAPP RÓBERT

                  V. 1, CAC

210        ATHAN HUMAN TOUCH, SPKP 1602, 24.04.2014

                  O: CAMELOT "S SOME LIKE IT HOT M: DAKOTA GREY FELLOW

                  CH: TEDLOVÁ IVANA MAJ: PRAJ ROLAND + PRAJ ROLAND

                  V. 3

211        BARTON REY SILVER IMAGE, CLP/VOK/9427, 28.02.2014

                  O: ATREY FOREVER HERO OF DIAM WEIM M: ENA Z RYBNÍKU

                  CH: KENI GABRIELA MAJ: ŠPAK MAREK

                  V.D.

212        ERGO MALÉ HRADISKO, SPKP 1484, 13.01.2013

                  O: IVANHOE GREY FELLOW M: CONNIE SACHMET

                  CH: BREZINA LADISLAV MAJ: HAMZOVÁ PETRA

                  V.D.

 

213        IGO Z HALUZIC, SPKP 1759, 26.01.2014

                  O: ATREY FOREVER HERO OF DIAM WEIM M: HEDA Z HALUZIC

                  CH: JASENÁKOVÁ MARIE MAJ: KRČMÁROVÁ BARBORA

                  V.D.

214        JAGER DES MARAIS AUX ROSEAUX D´ARGENT, SPKP 1637, 13.05.2014

                  O: BROMHUND SENSATION AT GREYNIE M: LORELEI GREY FELLOW

                  CH: REMY MICHEL MAJ: MATIS JOZEF

                  V. 2, Res.CAC

215        READY TIGRIE OKO, SPKP 1561, 15.12.2013

                  O: ARON ČÁRSKY LES M: CORIN KATAFYGI

                  CH: GAMAN MIKULÁŠ MAJ: GAMAN MIKULÁŠ + BAJUS MICHAL

                  V.D.

PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS

216        FATEFUL PHOENIX OD POTOKA KAČÁKU, CLP/VOK/9085, 29.03.2013

                  O: FLY ME TO THE MOON VON SILBERWEISS JAGER M: ISA Z MANDATU

                  CH: NOVÁKOVÁ IVETA MAJ: SEDLÁČKOVÁ MARTINA

                  V. 1, CAC, KV

PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS

217        CARTIER LOVE DE DONAWITZ, CLP/VOK/8172, 31.08.2010

                  O: SIREVA MINSTERGATE PAGANINI M: ETERNAL VISION AT SIRIUS NOVA

                  CH: MIKUNDOVÁ LENKA MAJ: HAMRLOVÁ SIMONA

                  V. 1

SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

218        BE LIKE ICE QUEEN ATAGORA, CLP/VOK/9966, 28.06.2015

                  O: GUNALT DE ICE AT STRIDVIEW M: COREEN LOVE DE DONAWITZ

                  CH: KLOHNOVÁ IVETA MAJ: KLOHNOVÁ IVETA

                  V. 2

219        BELLA GREY TAIL, SPKP 1693, 04.04.2015

                  O: FALKO OD PTÁČKOVÝCH RYBNÍKA M: NURA TIGRIE OKO

                  CH: MAKÝŠ RASTISLAV MAJ: FIDLER JIŘÍ

                  V.D.

220        KLAUDIA SHEFIS, SPKP 1744, 17.03.2015

                  O: ASHLAREN HOWZAT HARRY M: CYNTHIA SHEFIS

                  CH: PIFKOVÁ VERONIKA MAJ: ARTZOVÁ ZUZANA

                  V. 1, CAJC, Junior BOB, KV mladých

221        SENDY TIGRIE OKO, SPKP 1664, 10.02.2015

                  O: ARON ČÁRSKY LES M: CORIN KATAFYGI

                  CH: GAMAN MIKULÁŠ MAJ: CHARBULIAK PAVOL

                  V.D.

SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS

222        ALMA Z HORNYCHOVIC, SPKP 1755, 01.06.2014

                  O: BEST ALFA ORI M: BAZILEA GREY EMINENCE

                  CH: VEČEŘÁKOVÁ ŠÁRKA MAJ: ONDRUŠEK MATEJ

                  V. 2, Res.CAC

223        AMIABLE ANABELLA SKY ROSE, SPKP 1631, 04.08.2014

                  O: BROMHUND SENSATION AT GREYNIE M: FOXY FAITH SILVER FAITH

                  CH: FAŠKO IVANA MAJ: FAŠKO PETER

                  V. 1, CAC, BOB, KV

224        DANKA BUDAFA, SPKP 1656, 03.01.2015

                  O: ZENTAUR VON SCHATTENAUGEN M: BONA Z KÁTLOVSKÝCH KOPANÍC

                  CH: NAGY ĽUDOVÍT MAJ: DIKANYOVA GEORGINA

                  V. 3

225        SYNDY TIGRIE OKO, SPKP 1667, 10.02.2015

                  O: ARON ČÁRSKY LES M: CORIN KATAFYGI

                  CH: GAMAN MIKULÁŠ MAJ: GOMBALA TIBOR

                  odstúpil

SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

226        AIDA GREY TAIL, SPKP 1222, 01.02.2010

                  O: ANTONY SHEFIS M: IRGA TIGRIE OKO

                  CH: MAKÝŠ RASTISLAV MAJ: MAZGUT TOMÁŠ

                  V.D.

227        AKIRA Z VIŠOVCA, SPKP 1444, 12.06.2012

                  O: ARCHIE Z PANKRÁCKEHO VRŠÍČKU M: ACORA DOLNÝ MALACHOV

                  CH: NEHAJ ĽUBOMÍR MVDR. MAJ: NAGY ĽUDOVÍT

                  V.D.

228        AMY GREYSHOT, SPKP 1436, 02.06.2012

                  O: GRANITEHILL NINE ONE ONE M: DEA OD PTÁČKOVÝCH RYBNÍKA

                  CH: VACULČIAKOVÁ MICHAELA MAJ: PETRAS MIROSLAV

                  V. 2, Res.CAC

229        CALL ME MAYBE JUST WEIMARANER, SPKP 1559, 17.04.2013

                  O: BROMHUND SENSATION AT GREYNIE M: IRON ETNA IMPERIUM STAR

                  CH: MAJEWSKA-CZERNY JUSTYNA MAJ: HEMZOVÁ PAOLA

                  V. 1, CAC

230        CEDRA Z KEVEŠOVSKÝCH KOPCOV, SPKP 1643, 24.10.2014

                  O: RIVERTONE ROCK STAR M: BONA ZE STAWITTIC

                  CH: MARTONKA OLDŘICH MAJ: MARTONKA OLDŘICH

                  D.

231        ČIRI BUDAFA, SPKP 1636, 20.08.2014

                  O: RIVERTONE ROCK STAR M: ARIS LEGEND OF NORTH

                  CH: NAGY ĽUDOVÍT MAJ: NAGY ĽUDOVÍT

                  V.D.

232        FEEBIE Z MARIANSKEJ ZÁHRADY, SPKP 1590, 11.05.2014

                  O: AYRONY AGIBER M: BETTY BUDAFA

                  CH: ZAŤKO MARTIN MAJ: ZAŤKO MARTIN

                  V.D.

SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS

233        ENJOY THE DAY JUST WEIMARANER, CLP/VOK/9464, 01.10.2013

                  O: BROMHUND SENSATION AT GREYNIE M: ANTA LAVA JUST WEIMARANER

                  CH: CZERNY JUSTYNA MAJ: ONDROVÁ NIKOLA

                  V. 1, CAC, Najkrajší pracovný pes výstavy II.

SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS

234        ALLEMANDE HUMAN TOUCH, SPKP 1606, 24.04.2014

                  O: CAMELOT'S SOME LIKE IT HOT M: DAKOTA GREY FELLOW

                  CH: TEDLOVÁ IVANA MAJ: TEDLOVÁ IVANA

                  V. 1, CAC

235        BRITTANY MORAVIA LORD, SPKP 1572, 15.09.2013

                  O: BROMHUND SENSATION AT GREYNIE M: AGRA GREY EMINENCE

                  CH: PROKOPOVÁ PETRA MAJ: VADKERTI BARBORA

                  nenastúpil

 

WEIMARANER LANGHAAR - WEIMARSKÝ DLHOSRSTÝ STAVAČ

Rozhodca/Judge  PÁL JOZEF, SK   -    Kruh/Ring 5

 

PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

236        ATHOS SARTORICON, SPKP 337, 19.03.2015

                  O: AYGO DANIELIS M: ALLY OD JIRETÍNSKEHO POTOKA

                  CH: KREJČÍ ILONA MAJ: RYBANSKÝ ĽUBOMÍR

                  V. 1, CAJC, Junior BOB, BOB, KV mladých, držiteľ putovného pohára WS

SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

237        ANJA VON DER EDELWIESE, SPKP 338, 17.06.2015

                  O: PUMA VON DER WARTELSHÖHE M: FLORA VON DER LÄRCHENWIESE

                  CH: KLEMENT HERMANN MAJ: CHUDÁ SIMONA

                  V. 1, CAJC, BOS, KV mladých

 

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

výber KV psi výber KV suky KV WKS výber BOB a BOS WKS BOB a BOS WDS výber putovný pohár držiteľ putovného pohára WS
...hore...

Výsledky FSS

Klubové farbiarske skúšky stavačov 19. 6. 2016

     Farbiarske skúšky stavačov organizované našim klubom sa aj v roku 2016 konali v bezprostrednej blízkosti chaty Březiny v obci Skýcov. Tento rok pripadol skúšobný deň na nedeľu 19. 6. 2016. Ráno nastúpilo na štart 10 vodičov so svojimi zverencami. Z celkového počtu zúčastnených bolo 8 weimarských stavačov a dve maďarské vyžle. Úvodné slová patrili predsedovi klubu Ladislavovi Březinovi a hlavnému rozhodcovi Ľubošovi Juhásovi, ktorý prijal naše pozvanie spoločne s rozhodcom Martinom Adámkom. Po vylosovaní štartovacích čísiel vodiči absolvovali ako prvú disciplínu - posliedku. Tí, ktorí uspeli pokračovali na nepofarbenú stopu srnčej zveri. Niektoré výkony presvedčili viac, niektoré menej. Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že pripravenosť psov bola na pomerne vysokej úrovni o čom svedčí aj výsledok. Na skúškach obstálo deväť z prihlásených psov, z toho 8 v I. cene a 1 v II: cene, jeden psík neuspel. O konečnom víťazovi rozhodla tentoraz chovnosť jedinca.

Celkové poradie bolo nasledovné:

1. Elisabeth Malé Hradisko, WKS, suka            I. cena, 68 bodov, klubový víťaz

    vodič: Pavol Grinč

 

2. Danka Budafa, WKS, suka                             I. cena, 68 bodov

    vodička: Georgína Dikanyova

 

3. Davik Steel-crazy dog, WKS, pes                  I. cena, 68 bodov

    vodič: Ján Dinga

 

4. Amedee Lagartija Valiente, WKS, pes           I. cena, 68 bodov,

    vodička: Zuzana Kolušová

 

5. Cit z Kevešovských kopcov, WKS, pes         I. cena, 68 bodov

    vodič: Anton Kulifaj

 

6. Grmadski Weimaraner Grey Raider, WKS, pes I. cena, 66 bodov

    vodička: Juliana Ptáčková

 

7. Caddik Steel-crazy dog, WKS, pes                 I. cena, 64 bodov

    vodič: František Packa

 

8. Britta Grey Tail, WKS, suka                            I. cena, 60 bodov

    vodič: Jozef Čič

 

9. Hunor z Horných Salib, MKS, pes                II. cena, 50 bodov

    vodič: Krisztián Nagy

     Prví traja si odniesli za svoje výkony pekné ceny, za ktoré ďakujeme nášmu sponzorovi: firme Planet Pet. Zároveň by sme sa radi poďakovali aj OZ Topoľčiankam, za poskytnutie revíra a samozrejme rozhodcom za spravodlivé posudzovanie.

                                                                           Lovu zdar!


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Výsledky FSS Fotografia č.2 z klubovej akcie Výsledky FSS
...hore...

Oslavy 50. výročia založenia KCHVO

 

Oslavy 50. výročia založenia KCHVO v ČR

      V dňoch 4. - 7.8.2016 sa v okolí Třebone konali oslavy 50. výročia založenia KCHVO v ČR. V rámci osláv sa uskutočnil IV. ročník Memoriálu Roberta Jakoubka (medzinárodné všestranné skúšky weimarských stavačov so zadávaním titulu CACIT) a Medzinárodná klubová výstava so zadávaním titulu stredoeurópsky víťaz. Už vo štvrtok večer prebehlo losovanie účastníkov memoriálu keď na losovanie nastúpilo 22 vodičov z ČR, Nemecka, Rakúska, Poľska a v neposlednej rade aj SR. Memoriál bol slávnostne zahájený a v sobotu podvečer aj ukončený v krásnych reprezentatívnych priestoroch pred Schwarzenberskou hrobkou. Zo Slovenska sa memoriálu zúčastnili Ján Dinga so sučkou Cedi Steel crazy dog a Jozef Čič so psom Falco od Ptáčkových rybníka. Náročnosť memoriálu sa prejavila počas obidvoch dní, kedy niektoré dvojice nezvládli niektorú z disciplín a zo skúšok odstúpili. V rámci slávnostného ukončenia konštatoval hlavný rozhodca, že z 22 štartujúcich psov memoriál úspešne dokončilo iba 12 psov, pričom iba jeden skončil v I. cene. Našim reprezentantom sa podarilo úspešne zvládnuť všetky disciplíny kde po určitom zaváhaní na veľkom poli každej dvojice, obe skončili v III. cene. Napriek tomu je možné obom vodičom gratulovať k úspešnému absolvovaní MRJ. Celkovým víťazom sa stal výcvikár českého klubu pán Milan Kazda so psom Pepe Elika Bohemia.

     V nedeľu sa potom v krásnom prostredí parku na brehu rybníka Svet konala Medzinárodná klubová výstava so zadávaním titulu Stredoeurópsky víťaz.  Výstavy sa zúčastnilo cca 130 weimarských stavačov a titul BIS  získala suka WKS A Wild Blossom Arrya Greynie. Počas výstavy si mali záujemcovia možnosť v reáli pozrieť akým spôsobom sa v Nemecku posudzuje povaha weimarských stavačov (Wesentest). Bez tejto skúšky nie je možné v Nemecku pôsobiť v chovu.

     Celý predĺžený víkend sa niesol v priateľskej atmosfére a oslavy sme si naozaj v kruhu priateľov weimarských stavačov užili. Okrem kynologických podujatí mali účastníci možnosť navštíviť zámok Třeboň v rámci špeciálnej večernej prehliadky, vypočuť si vystúpenie trubačov a zúčastniť sa „zeleného večera" s hudbou. Viac o oslavách, výsledkoch jednotlivých akcií, vrátane videa a fotogalérií nájdu záujemcovia na webových stránkach českého KCHVO.

     Záverom mi dovoľte poďakovať našim zástupcom za vzornú reprezentáciu KCHWS a najmä priateľom z českého klubu na čele s predsedom Ing. Martinom Kočím za nádherné štyri dni, ktoré ostanú navždy v našich spomienkach.  

 

                                                                                   Ing. Ladislav Březina

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Oslavy 50. výročia založenia KCHVO
...hore...

výsledky JSS

Jesenné skúšky stavačov o pohár KCHWS

Jesenné skúšky stavačov, ktoré sa konali 20. 8. 2016 boli zároveň aj prvými skúškami, kde podľa novo schválených podmienok chovnosti mohli úspešní účastníci súčasne aj splniť limitné známky pre zaradenie do chovu. Organizovať takéto skúšky schválila na návrh výboru klubu členská schôdza KCHWS na svojom zasadnutí v marci 2016 s cieľom  zvýšiť pracovnú úroveň weimarských stavačov. Psy alebo suky, ktorí sa chcú stať chovní sa tak od roku 2016 musia zúčastniť klubových jesenných skúšok stavačov a splniť limitné známky z určených disciplín, alebo môžu absolvovať aj neklubové jesenné skúšky kdekoľvek v požadovaných cenách, avšak následne sa títo musia zúčastniť overenia poľovných vlôh organizovaného KCHWS. Podrobnosti o podmienkach chovnosti nájdete na klubovej stránke.

Klubové jesenné skúšky sa tento rok konali v revíri PS Veľký Grob. Záujem bol obrovský. Na skúškach štartovalo celkovo 21 psov v zložení - 16 weimarských kratkosrstých stavačov, 3 nemeckí krátkosrstí stavači, 1 nemecký drôtosrstý stavač a 1 maďarský stavač krátkosrstý. Vodiči boli rozdelení do troch skupín. Prvú skupinu posudzovali rozhodcovia Ján Lovecký zároveň aj v úlohe hlavného rozhodcu a Ján Rácz, druhú skupin Vlastimil Polakovič a Ladislav Mancal, tretiu skupinu Zoltán Valky a Ján Somogyi. Na záverečnom nástupe si však potriasli rukami len s ôsmymi vodičmi, ktorým sa podarilo skúšky s ich zverencami úspešne dokončiť. Za takýmto výsledkom bolo určite aj horúce letné počasie, ktoré v tento deň kraľovalo, ale aj neskúsenosť vodičov a nedostatočná pripravenosť psov. Problémy robili psom disciplíny ako prinášanie teplej pernatej zveri, prinášanie vlečenej pernatej zveri,  vystavovanie či pokoj pred pernatou zverou. Jednej sučke sa stala osudnou posledná disciplína - prinášanie kačice z hlbokej vody. Víťazom skúšok sa stal weimarský krátkosrstý stavač Davik Steel-crazy dog, ktorý uspel aj na druhý deň na skúškach špeciálnej vodnej práce a po konečnom spočítaní bodov z obidvoch dní zvíťazil o jediný bod pred psom Fateful Phoenix od Potoka Kačáku, jediným zúčastneným psom z Českej republiky. Celkové poradie psov, ktorí úspešne skúšky dokončili bolo nasledovné:

 1. Davik Steel-crazy dog, pes, WKS, I. cena, 245 bodov, klubový víťaz skúšok, víťaz pohára KCHWS 2016 s celkovým počtom bodov 343 bodov (JSS + VP), CACT

         vodič: Ján Dinga

   

  2.   Keti Fantastic of Miki, suka, NDS, I. cena 241 bodov, CACT

        vodič: Ladislav Březina

   

  3.   Fateful Phoenix od Potoka Kačáku, pes, WKS, I. cena, 240 bodov, R. CACT

        vodička: Martina Sedláčková

   

  4.   Athan Human Touch, pes, WKS, I. cena, 239 bodov

        vodič: Roland Praj

   

  5.   Halston Group´N´Swing, suka, WKS, I. cena, 229 bodov

        vodička: Zuzana Kolušová

   

  6.   Ela, suka, NKS, I. cena, 224 bodov

        vodič: František Mezei

   

  7.   Hunor z Horných Salib, pes, MKS, I. cena, 216 bodov

        vodič: Krisztián Nagy

   

  8.   Brita Grey Tail, suka, WKS, III. cena, 202 bodov

        vodič: Jozef Číč

  Na záver bysme sa chceli poďakovať poskytovateľom revíru PS Veľký Grob, ktorí sa postarali o veľmi dobrú organizáciu skúšok, prísnym, ale spravodlivým rozhodcom a sponzorovi - firme Planet Pet.

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie výsledky JSS Fotografia č.2 z klubovej akcie výsledky JSS Fotografia č.3 z klubovej akcie výsledky JSS Fotografia č.4 z klubovej akcie výsledky JSS
...hore...

výsledky VP

Skúšky špeciálnej vodnej práce

Skúšky špeciálnej vodnej práce organizované našim Klubom chovateľov weimarských stavačov sa tento rok konali v nedeľu 21. 8. 2016 v revíri PS Veľký Grob. Zatiaľ čo deň predtým, počas ktorého sa konali klubové jesenné skúšky stavačov, bolo počasie horúce, nedeľa bola daždivá, s teplotou nižšou asi o desať stupňov. Či to výkonom prospelo alebo nie, ťažko povedať. Zo 17 prihlásených psov uspelo totiž nakoniec len 9. Z toho 8 psov v I. cene a jeden v III. cene. Najproblematickejšou disciplínou sa tento raz stalo dohľadávanie a prinášanie kačice z tŕstia, ale chybám sa psi nevyhli ani pri prinášaní kačice z hlbokej vody, správaní sa na stanovišti a stope zveri vo vode. Víťazkou sa stala sučka Donna z Mariánskej záhrady vedená Martinom Zaťkom. Celkové poradie psov bolo nasledovné:

1. Donna z Mariánskej záhrady, suka, WKS, I. cena, 105 bodov, klubová víťazka skúšok

    vodič: Martin Zaťko

2. Jumbo z Vištuka, pes, WKS, I. cena 103 bodov

    vodič: Ivan Miškay

3. Fateful Phoenix od Potoka Kačáku, pes, WKS, I. cena, 102 bodov

    vodička: Martina Sedláčková

4. Nela Somola, suka, POI, I. cena, 100 bodov

    vodič: Tomáš Gašparík

5. Davik Steel-crazy dog, pes, WKS, I. cena, 98 bodov

    vodič: Ján Dinga

6. Aja z Cífera, suka, NKS, I. cena, 98 bodov

    vodič: Dušan Krajčovič

7. Chelsa z Vištuka, suka, WKS, I. cena, 93 bodov

    vodička: Dagmar Horinová

8. Art Monymir, pes, NP, I. cena, 86 bodov

    vodič: Viktor Štellár

9. Allemande Human Touch, suka, WKS, III. cena, 76 bodov

    vodička: Ivana Tedlová

Naša vďaka patrí v prvom rade poskytovateľom revíru PS Veľký Grob a ich členom, ktorí sa postarali o veľmi dobrú organizáciu a pohodu nielen pre všetkých súťažiacich, ale aj koronu, ďalej prísnym, ale spravodlivým rozhodcom v zložení: Ján Lovecký, Zoltán Valky, Ján Rácz a Vlastimil Polakovič, ktorí prijali naše pozvanie a v neposlednej rade sponzorom - firme Planet Pet a Petpark, ako aj všetkým ostatným, ktorí sa na organizácii týchto skúšok podieľali.

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie výsledky VP Fotografia č.2 z klubovej akcie výsledky VP
...hore...

Overenie poľovných vlôh

Overenie poľovných vlôh WKS 2017

     Druhý ročník  „Overenia poľovných vlôh WKS" sa konal 21. 10. 2017 v poľovnom revíri PZ Lovec vo Vištuku. Na skúškach sa celkovo zúčastnilo 12 weimarských stavačov, z toho uspeli nakoniec len 4 psi.

V skúšobný deň bolo počasie typické jesenné, sprevádzané drobným mrholením. Aj napriek ideálnemu porastu, v ktorom skúšky prebiehali, robilo psom pomerne veľké problémy hľadanie a vystavovanie pernatej zveri. Na týchto disciplínach neuspelo (nezmestili sa do limitných známok) celkom 5 psov. Ďalší traja jedinci neuspeli na prinášaní kačice z hlbokej vody s výstrelom.

Overenie poľovných vlôh WKS úspešne absolvovali nasledovné jedince:

 • Grmadski Weimaraner Grey Rider, pes, vodička: Juliana Ptáčková
 • Abl Ace Amir Silesjana xorti, pes, vodič: Mgr. Pavol Mináč
 • Ariadne Human Touch, suka, vodič: Matúš Pačes
 • Jager Des Marais Aux Roseaux D´Argent, pes, vodič: Ladislav Gáll

Posúdenie vybratých disciplín patrí medzi najzložitejšie vôbec, a preto sú klubom na túto akciu vyberaní iba najskúsenejší všestranní rozhodcovia s potrebnými skúsenosťami a praxou.  Prísne (v zmysle pokynov výboru klubu), ale spravodlivo a plne v súlade so skúšobným poriadkom „overenie"  tento rok posudzovali rozhodcovia Ján Lovecký a Ján Rácz, ktorým aj touto cestou ďakujeme. Bohužiaľ veľkou škvrnou na tomto podujatí bolo slušne povedané absolútne nevhodné „vystúpenie" niektorých vodičov (ktorí neuniesli verdikt rozhodcov neumožňujúci zaradenie ich jedinca do chovu) na adresu rozhodcov a členov výboru klubu. Veríme, že takéto správanie nemenovaných vodičov sa už nikdy na našich klubových akciách nezopakuje.  V opačnom prípade  budeme nútení voči týmto prijať príslušné opatrenia.

 

     Na záver si zopakujme aspoň čiastočne podmienky pripustenia weimarského stavača do chovu z pohľadu výkonu ( práce):  Od roku 2016 je podmienkou na uchovnenie jedinca absolvovanie klubových jesenných skúšok stavačov v určitej cene. Pritom podmienkov je, aby psi absolvovali určené disciplíny v limitných známkach. Týmito určenými disciplínami sú:

 • hľadanie - limitná známka 3

 • vystavovanie - limitná známka 3

 • čuch - limitná známka 3

 • prinášanie kačice z hlbokej vody (s výstrelom) - limitná známka 2

  Jedinci, ktorí absolvovali prinášanie kačice z hlbokej vody na skúškach špeciálnej vodnej práce (t.j. prinášanie s výstrelom) v limitnej známke, nemusia túto disciplínu na overení opätovne absolvovať.

  WKS môžu absolvovať aj iné ako klubové jesenné skúšky, avšak do chovu budú pripustené len za podmienky, že sa následne zúčastnia  „Overenia poľovných vlôh" organizovaných KCHWS.

  Chceli by sme upozorniť, že Overenie poľovných vlôh WKS nie sú klasickými skúškami vlôh stavačov v zmysle skúšobného poriadku, ako si to niektorí majitelia psov nesprávne zamieňajú. Ide o overenie, na základe ktorého môžu byť jedinci - pes či suka zaradení do chovu. Ide teda o akciu klubu zameranú na overenie určitých vlôh potencionálnych rodičov - chovných jedincov. Všetko iba s jedným cieľom, a to udržania poľovných vlôh  chovnej základne a následne ich predpokladaného prenosu na budúcich potomkov. Preto sú na „overení" aj všetky disciplíny dôsledne posudzované v zmysle platného skúšobného poriadku (akékoľvek úľavy, alebo takzvané „prižmúrenie očí" rozhodcov tu vzhľadom na dôležitosť nie je na mieste).  V skúšobnom poriadku je okrem iného uvedené čo všetko sa považuje za chybu, ktorej následkom je zníženie známky z výkonu. Pokiaľ budeme všetci skúšobný poriadok dokonale poznať, do budúcna sa vyhneme aj prípadným a zbytočným nedorozumeniam.  

 


...hore...

Výsledky KV - Sládkovičovo

 

Výsledky Klubovej výstavy - Sládkovičovo 27.05.2018

 

WEIMARANER KURZHAAR - WEIMARSKÝ KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ

Rozhodca/Judge  PETR DVOŘÁK (CZ)   -    Kruh/Ring 6

 

PSY/MALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS

277        BAXLEY OF SILESIAN WEIM, CLP/VOK/10731, 30.09.2017

                  O: ALFREDO PRINCE SILVER SFINX M: DIXIE OD POTOKA KAČÁKU

                  CH: VYLEŽIKOVÁ LENKA MAJ: VYLEŽIKOVÁ LENKA

                  ABS.

 

PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

278        ARNY KRISTY SILVERDREAM, SPKP 1850, 25.05.2017

                  O: BE MY KING MARLEY SILVESPOIR M: BACIMA MORAVIA LORD

                  CH: KUNÍKOVÁ KRISTÍNA MAJ: JARÁBKOVÁ MICHAELA

                  V.G. 3

279        CONTACT WITH MARVEL ATAGORA, CLP/VOK/10674, 03.06.2017

                  O: GRANITEHILL RETURN TO SEND´R M: COREEN LOVE DE DONAWITZ

                  CH: KLOHNOVÁ IVETA MAJ: KŘÍŽOVÁ TEREZA

                  EXC. 2

280        EDA ZE SLEZSKÝCH LESŮ, SPKP 1859, 25.05.2017

                  O: MIMMTRIX JR M: CZECH CHEER ZE SLEZSKÝCH LESŮ

                  CH: NAVRÁTILOVÁ GABRIELA MAJ: TOMEŠEK MICHAL

                  V.G. 4

281        KENNY FRANCO OD POTOKA KAČÁKÚ, SPKP 1839, 17.03.2017

                  O: GO FOR GLORY GARP SIRIUS NOVA M: FRANCIS ROSE OD POTOKA KAČÁKÚ

                  CH: NOVÁKOVÁ IVETA MAJ: TRNKOVÁ MÁRIA

                  EXC. 1, CAJC, Junior BOB, KVml 2018

 

PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS

282        CASTOR HUMAN TOUCH, SPKP 1814, 27.06.2016

                  O: DOC N´CAMELOT´S HAEVEN CAN WAIT M: DAKOTA GREY FELLOW

                  CH: TEDLOVÁ IVANA MAJ: KOPRDA MAREK

                  G.

 

PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

283        ABONI Z KANČÍ PASEKY, CLP/VOK/10061, 08.12.2015

                  O: BRODY OD POTOKA KAČÁKU M: LIMBA Z VELENOVSKÉHO BORU

                  CH: ŠEDIVÝ ONDREJ MAJ: FICA MAREK

                  V.G. 4

284        ATHOS ARMAND TATRA ROCKET, SPKP 1769, 26.04.2016

                  O: DEEP FOREST JUST WEIMARANER M: DREW ROCKET FAUST´S BLUE SYMPHONY

                  CH: JANČÍKOVÁ ĽUBOMÍRA MAJ: HATOK ŠTEFAN

                  EXC. 1, CAC, BOB

285        DENIS BUDAFA, SPKP 1653, 03.01.2015

                  O: ZENTAUR VON SCHATTENAUGEN M: BONA Z KÁTLOVSKÝCH KOPANÍC

                  CH: NAGY ĽUDOVÍT MAJ: KAVALCOVÁ NATÁLIA

                  G.

286        DIESEL RUN FOR YOU SILVESPOIR, CLP/VOK/10034, 15.10.2015

                  O: CAMELOT"S SOME LIKE IT HOT M: AMBER MY DREAM SILVESPOIR

                  CH: HUMPOLCOVÁ EVA MAJ: ANDOR VOJTECH

                  G.

287        FANTOM ZE STÁJE SONÁTA, CLP/VOK/9874, 31.05.2015

                  O: ŽAK Z DANČÍ PASEKY M: ANETTE ZE STÁJE SONÁTA

                  CH: HLINKOVÁ LENKA MAJ: TOMLÁK JOZEF

                  G.

288        FLEM LIMITED EDITION STEEL-CRAZY DOG, SPKP 1766, 19.04.2016

                  O: RISSANA HILLWOOD´S PERFECTLY MASTERED JH M: CEDI STEEL-CRAZY DOG

                  CH: DINGA JÁN MAJ: PACKA FRANTIŠEK

                  G.

289        IGO Z HALUZIC, SPKP 1759, 26.01.2014

                  O: ATREY FOREVER HERO OF DIAM WEIM M: HEDA Z HALUZIC

                  CH: JASENÁKOVÁ MARIE MAJ: ĎURFINA ANNA + ĎURFINA DANIEL

                  EXC. 3

290        TRITON TIGRIE OKO, SPKP 1722, 20.06.2015

                  O: ARON ČÁRSKY LES M: OKIE TIGRIE OKO

                  CH: GAMAN MIKULÁŠ MAJ: KAŠOVSKÁ SOŇA

                  EXC. 2, Res.CAC

 

PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS

291        ABLE ACE AMIR SILESJANA XORTI, CLP/VOK/10156, 12.03.2016

                  O: BE MY KING MARLEY SILVESPOIR M: CORRY ALFA ORI

                  CH: VAŠÍČKOVÁ KATEŘINA MAJ: MINÁČ MALICHEROVÁ PATRÍCIA

                  EXC. 1, CAC

 

PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS

292        ALL-STAR ALONSO ATAGORA, CLP/VOK/9448, 25.02.2014

                  O: BROMHUND SENSATION AT GREYNIE M: COREEN LOVE DE DONAWITZ

                  CH: KLOHNOVÁ KLOHNOVÁ MAJ: KLOHNOVÁ IVETA

                  EXC. 2

293        CLIFFORD HUMAN TOUCH, SPKP 1811, 27.06.2016

                  O: DOC N´CAMELOT´S HEAVEN CAN WAIT M: DAKOTA GREY FELLOW

                  CH: TEDLOVÁ IVANA MAJ: TEDLOVÁ IVANA

                  EXC. 1, CAC, KV 2018

 

PSY/MALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS

294        CARAMEL LOVE DE DONAWITZ, CLP/VOK/8171, 31.08.2010

                  O: SIREVA MINSTERGATE PAGANINI M: ETERNAL VISION AT SIRIUS NOVA

                  CH: HRABALOVÁ LENKA MAJ: KŘÍŽOVÁ TEREZA

                  EXC. 1

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

295        AMY KRISTY SILVERDREAM, SPKP 1853, 25.05.2017

                  O: BE MY KING MARLEY SILVESPOIR M: BACIMA MORAVIA LORD

                  CH: KUNÍKOVÁ KRISTÍNA MAJ: MONCMANOVÁ ZUZANA

                  DISQ.

296        CONTACT WITH LOVE ATAGORA, CLP/VOK/10676, 03.06.2017

                  O: GRANITEHILL RETURN TO SEND´R M: COREEN LOVE DE DONAWITZ

                  CH: KLOHNOVÁ IVETA MAJ: KLOHNOVÁ IVETA

                  EXC. 2

297        GERA MALÉ HRADISKO, SPKP 1842, 12.06.2017

                  O: DAVIK STEEL-CRAZY DOG M: CONNIE SACHMET

                  CH: BŘEZINA LADISLAV MAJ: MONCMANOVÁ ZUZANA

                  EXC. 1, CAJC, KVml 2018

298        GWEN MALÉ HRADISKO, SPKP 1846, 12.06.2017

                  O: DAVIK STEEL-CRAZY DOG M: CONNIE SACHMET

                  CH: BŘEZINA LADISLAV MAJ: MAŽGUT TOMÁŠ

                  V.G. 3

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS

299        CLOE ZARA SILVER IMAGE, SPKP 1796, 31.05.2016

                  O: ATREY FOREVER HERO OF DIAM WEIM M: ENA Z RYBNÍKŮ

                  CH: KENI GABRIELA MAJ: FEDOROVÁ VERONIKA

                  WITHOUT GRADE

300        ENY Z PLUSKOVEČKU, SPKP 1822, 12.06.2016

                  O: ATREY FOREVER HERO OF DIAM WEIM M: ENY Z RYBNÍKŮ

                  CH: LESKOVJAN JIŘÍ MAJ: KOPRDA MAREK

                  G.

301        FREYA FAUST'S BLUE SYMPHONY, SPKP 1794, 04.06.2016

                  O: CARTIER LOVE DE DONAWITZ M: ALMA FAUST'S BLUE SYMPHONY

                  CH: PAČES MATÚŠ MAJ: BEDNÁRIK PETER

                  EXC. 1, CAC, BOS, KV 2018

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

302        ANGELA MONTENEGRO TATRA ROCKET, SPKP 1771, 26.04.2016

                  O: DEEP FOREST JUST WEIMARANER M: DREW ROCKET FAUST´S BLUE SYMPHONY

                  CH: JANČÍKOVÁ ĽUBOMÍRA MAJ: GODŽÁKOVÁ NANCY

                  V.G.

303        ARTEMIS HORKY-WEIM, CLP/VOK/9873, 19.05.2015

                  O: FATEFUL PHOENIX OD POTOKA KAČÁKU M: DESSIREÉ PONTANUS

                  CH: FILIPOVÁ MARTA MAJ: ĎURČEK DENIS

                  EXC. 3

304        ARYA SWEETHEART OF SILESIAN WEIM, SPKP 1905, 12.06.2015

                  O: KALIMOR CELTIC STORM AT AARRANZ M: DIXIE OD POTOKA KAČÁKU

                  CH: VYLEŽIKOVÁ LENKA MAJ: BALÁŽ DANA + ROHRBOCK  MICHAL

                  ABS.

305        CHARA BUDAFA, SPKP 1778, 22.05.2016

                  O: NERO Z ŽEHUŇSKÉ DOLINY M: ONDA BUDAFA

                  CH: NAGY ĽUDOVÍT MAJ: DRGOŇA JOZEF

                  G.

306        CHITA BUDAFA, SPKP 1780, 22.05.2016

                  O: NERO Z ŽEHUŇSKÉ DOLINY M: ONDA BUDAFA

                  CH: NAGY ĽUDOVÍT MAJ: NAGY ĽUDOVÍT

                  EXC. 2, Res.CAC

307        DEBY II BUDAFA, SPKP 1657, 03.01.2015

                  O: ZENTAUR VON SCHATTENAUGEN M: BONA Z KÁTLOVSKÝCH KOPANÍC

                  CH: NAGY  ĽUDOVIT MAJ: NAGY ĽUDOVÍT

                  ABS.

308        FARE LIMITED EDITION STEEL-CRAZY DOG, SPKP 1767, 19.04.2016

                  O: RISSANA HILLWOOD´S PERFECTLY MASTERED JH M: CEDI STEEL-CRAZY DOG

                  CH: DINGA JÁN MAJ: PESTÚNOVÁ PETRÍKOVÁ JANA

                  EXC.

309        FESTA BUDAFA, SPKP 1740, 11.07.2015

                  O: ALCATRAZ Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY M: ONDA BUDAFA

                  CH: NAGY ĽUDOVÍT MAJ: JAZVINSKÁ ZUZANA

                  EXC. 1, CAC

310        GABIE Z MARIANSKEJ ZÁHRADY, SPKP 1736, 29.06.2015

                  O: AYRONY AGIBER M: DONNA Z MARIANSKEJ ZÁHRADY

                  CH: ZAŤKO MARTIN MAJ: ALÁČ PETER

                  V.G.

311        JANKA Z HALUZIC, CLP/VOK/10185, 11.04.2016

                  O: BE MY KING MARLEY SILVESPOIR M: HEDA Z HALUZIC

                  CH: JASENÁKOVÁ MARIE MAJ: LEDÉNYI ĽUBOMÍR

                  V.G.

312        ULLY TIGRIE OKO, SPKP 1785, 20.06.2016

                  O: ÁRON ČÁRSKY LES M: CORIN KATAFYGI

                  CH: GAMAN MIKULÁŠ MAJ: DUDO MATÚŠ

                  EXC. 4

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS

313        AURORA BOREALIS TATRA ROCKET, SPKP 1773, 26.04.2016

                  O: DEEP FOREST JUST WEIMARANER M: DREW ROCKET FAUST'S BLUE SYMPHONY

                  CH: JANČÍKOVÁ ĽUBOMÍRA MAJ: DUĽOVÁ DOMINIKA

                  EXC. 1, CAC

314        CORA Z DUDOVSKÝCH HÁJŮ, CLP/VOK/9816, 17.04.2015

                  O: CUBA OD MÁRFYHO M: AIDA Z DUDOVSKÝCH HÁJŮ

                  CH: BÁRTA FRANTIŠEK MAJ: MIKULKOVÁ PAVLÍNA

                  V.G. 2

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS

315        BE LIKE ICE QUEEN ATAGORA, CLP/VOK/9966, 28.06.2015

                  O: GUNALT DE ICE AT STRIDVIEW M: COREEN LOVE DE DONAWITZ

                  CH: KLOHNOVÁ IVETA MAJ: KLOHNOVÁ IVETA

                  EXC. 1

316        DIXIE OD POTOKA KAČÁKU, CLP/VOK/8677, 29.02.2012

                  O: HOLLIESEAST SILVER SARACEN M: ISA Z MANDÁTU

                  CH: NOVÁKOVÁ IVETA MAJ: VYLEŽIKOVÁ LENKA

                  ABS.

317        ISABELLE DONNA OD POTOKA KAČÁKU, CLP/VOK/10075, 20.12.2015

                  O: GO FOR GLORY GARP SIRIUS NOVA M: FRANCIS ROSE OD POTOKA KAČÁKU

                  CH: NOVÁKOVÁ IVETA MAJ: BAUEROVÁ MONIKA

                  EXC. 2

 

WEIMARANER LANGHAAR - WEIMARSKÝ DLHOSRSTÝ STAVAČ

Rozhodca/Judge  PETR DVOŘÁK (CZ)   -    Kruh/Ring 6

 

PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

318        ALETHEO D'ARGENT LISCHNITZ DE BOHEME, CLP/VOD/10584, 26.05.2017

                  O: CLASSIC DREAM'S JAGUAR M: AIMEE Z CÍSAŘSKÉ KUCHYNĚ

                  CH: HARTMANN GIANNINA MARIA MAJ: HARTMANN GIANNINA MARIA

                  ABS.

 

PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS

319        ASPEN HAMRŠTEIN, CLP/VOD/10024, 06.10.2015

                  O: DEANO Z ŠAFRANICE M: BEA AUS DER ENGELSTADT

                  CH: HAVEL JOSEF MAJ: ČÍŠECKÁ LACINOVÁ MICHAELA

                  EXC. 1, CAC, BOB

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

320        ADORABLE JOËLLE LISCHNITZ DE BOHEME, CLP/VOD/10588, 26.05.2017

                  O: CLASSIC DREAM'S JAGUAR M: AIMEE Z CÍSAŘSKÉ KUCHYNĚ

                  CH: HARTMANN GIANNINA MARIA MAJ: HARTMANN GIANNINA MARIA

                  ABS.

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

321        BUBU TOP DOG SANELLE SIRRAH, SPKP 339, 18.10.2013

                  O: QUASIDA´S ESAU THE EARL M: JOELLE VOM STAPELBROEK

                  CH: MITRYCHOVÁ LENKA MAJ: VRETENÁR MARTIN

                  EXC. 1, CAC, BOS, KV 2018

 

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Výsledky KV - Sládkovičovo Fotografia č.2 z klubovej akcie Výsledky KV - Sládkovičovo Fotografia č.3 z klubovej akcie Výsledky KV - Sládkovičovo Fotografia č.4 z klubovej akcie Výsledky KV - Sládkovičovo Fotografia č.5 z klubovej akcie Výsledky KV - Sládkovičovo Fotografia č.6 z klubovej akcie Výsledky KV - Sládkovičovo
...hore...

výsledky JSS

 

Jesenné skúšky stavačov o pohár KCHWS

      Klubové jesenné skúšky tento rok hosťoval 15. 9. 2018 revír PZ Parná v Bielom Kostole pri Trnave. Počasie tento rok akoby vedelo, že budú cez víkendy prebiehať skúšky a rozhodlo sa z letných horúčav čo to popustiť. Z prihlásených 20 psov sa nakoniec na nástup dostavilo 18. Z toho 16 weimarských krátkostrstých stavačov, 1 weimarský dlhosrstý stavač a 1 český fúzač. Skúšky nakoniec úspešne dokončilo 10 psov, z toho 7 psov v I. cene a 3 psi v II. cene. Tento rok sa ako problematické ukázalo vystavovanie, postupovanie a pokojnosť pred pernatou zverou či prinášanie srstnatej zveri.

      Víťazom skúšok sa stala sučka weimarského krátkosrstého stavača Fare Limited Edition Stell-crazy dog vedená vodičom Jánom Dingom. Víťazom pohára KCHWS, ktorý pozostáva z JSS + VP sa stal weimarský krátkostrstý stavač Dan z Dudovských hájú vedený Ladislavom Csehom. Rozhodovania sa tento rok ujali páni Lovecký, Dugovič, Juhás, Adámek, Rácz.a Šteiger

Celkové poradie psov bolo nasledovné:

1. Fare Limited Edition Steel-crazy dog, suka, WKS, I. cena, CACT, 248 bodov

    vodič: Ján Dinga

 

2. Clifford Human Touch, pes, WKS, I. cena, R. CACT, 240 bodov

    vodička: Ivana Tedlová

 

3. Aurora Borealis Tatra Rocket, suka, WKS, I. cena, 236 bodov

    vodička: Dominika Dulova

 

4. Hera z Dančí paseky, suka, WKS, I. cena, 229 bodov

    vodič: Petr Daněk

 

5. Abigail Grey Friend, WKS, suka I. cena, 216 bodov

    vodička: Ing. Emília Buchová

 

6. Fantom ze Stáje Sonáta, pes, WKS, I. cena, 215 bodov

    vodič: Jozef Tomlák

 

7. Garry z Pluskovečku, pes WKS, I. cena, 212 bodov

    vodič: Peter Švarc

 

8. Dan z Dudovských hájú, pes, WKS, II. cena, 230 bodov, víťaz pochára KCHWS

    vodič: Ladislav Cseh

 

9. Gia z Marianskej záhrady, suka, WKS, II. cena, 217 bodov

    vodič: Ján Čilek

 

10. Eda ze Slezkých lesu, suka, WKS, II. cena, 193 bodov

      vodič: Michal Tomešek

 

      Na záver by sme sa chceli poďakovať poskytovateľom revíru PZ Parná, ktorí sa postarali o veľmi dobrú organizáciu, prísnym, ale spravodlivým rozhodcom a sponzorovi - firme Royal Canine za hodnotné ceny.

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie výsledky JSS Fotografia č.2 z klubovej akcie výsledky JSS Fotografia č.3 z klubovej akcie výsledky JSS Fotografia č.4 z klubovej akcie výsledky JSS Fotografia č.5 z klubovej akcie výsledky JSS
...hore...

výsledky VP

 

Skúšky špeciálnej vodnej práce

       Už tradične sa na druhý deň po jesenných skúškach 16. 9. 2018 konali skúšky špeciálnej vodnej práce. Podmienky, ktoré poľovný revír PZ Parná ponúkol neboli úplne jednoduché. Mokrý rákos robil problémy viacerým psom. Na štart nastúpilo 10 psov - 8 weimarských krátkosrstých stavačov a 2 maďarské krátkosrsté stavače. Z 10 psov uspelo 6 jedincov, všetci v I. cene. Problémy robilo psom už spomínané mokré tŕstie, keď psi nevedeli držať stopu živej kačice či dohľadať kačicu v tŕstí. Víťazom skúšok sa stala sučka weimarského krátkosrstého stavača Klaudia Shefis, vedená vodičom Ladislavom Gállom. Celkové poradie psov bolo takéto:

1. Klaudia Shefis, suka, WKS, I. cena, 108 bodov

    vodič: Ladislav Gáll

 

2. Danka Budafa, suka, WKS, I. cena, 99 bodov

    vodič: Juliana Ptáčková

 

3. Hera z Dančí paseky, suka, WKS, I. cena, 91 bodov

    vodič: Petr Daněk

 

4. Halston Group´N´Swing, suka, WKS, I. cena, 90 bodov

    vodička: Zuzana Kolušová

 

5. Dan z Dudovských hájú, pes, WKS, I. cena, 90 bodov

    vodič: Ladislav Cseh

 

6. Janka z Haluzic, suka, WKS, I. cena, 85 bodov

    vodič: Lubomír Ledényi 

    Naša vďaka patrí v prvom rade poskytovateľom revíru PZ Parná, ktorí sa postarali o veľmi dobrú organizáciu a pohodu nielen pre všetkých súťažiacich, ale aj koronu, ďalej prísnym ale spravodlivým rozhodcom v zložení: Ján Lovecký, Ivan Dugovič, Luboš Juhás, Martin Adámek a Janko Rácz, ktorí prijali naše pozvanie, sponzorom - firme Royal Canine, ako aj všetkým ostatným ktorí sa na organizovaní skúšok podielali.

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie výsledky VP Fotografia č.2 z klubovej akcie výsledky VP Fotografia č.3 z klubovej akcie výsledky VP
...hore...

Výsledky KV 2019 - Sládkovičovo

26.05.2019 - SLÁDKOVIČOVO, KLUBOVÉ VÝSTAVY STAVAČOV, CAC, Klubový víťaz

Povýstavný katalóg

 

WEIMARANER KURZHAAR - WEIMARSKÝ KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ

Rozhodca/Judge  ZITA KREPSOVÁ, CZ   -    Kruh/Ring 3

 

PSY/MALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS

250        FIN SILVER SFINX, SPKP 1956, 15.11.2018

                  O: ALACER ROYAL SPLENDOUR M: COCO DÉLICE SILVER SFINX

                  CH: SANTARIUS JIŘÍ MAJ: ODRÁŠKA MARTIN

                  PROM.

PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

251        CAESAR OD RYBNÍKA PODHORÁKU, SPKP 1918, 26.03.2018

                  O: CARAMEL LOVE DE DONAWITZ M: ELMA OD STARÉHO KRČE POD ČERTÍ SKÁLOU

                  CH: MÜLLEROVÁ DENISA MAJ: DUDO MATÚŠ

                  G.

252        DARKMASTER DREAM ATAGORA, SPKP 1969, 20.08.2018

                  O: CANIS FORTUNA WAZNIAK M: COREEN LOVE DE DONAWITZ

                  CH: KLOHNOVÁ IVETA MAJ: RUSKOVÁ PETRA

                  V.G. 1

PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS

253        CONTACT WITH MARVEL ATAGORA, CLP/VOK/10674, 03.06.2017

                  O: GRANITEHILL RETURN TO SEND´R M: COREEN LOVE DE DONAWITZ

                  CH: KLOHNOVÁ IVETA MAJ: KŘÍŽOVÁ TEREZA

                  EXC. 1, CAC

PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

254        ABONI Z KANČÍ PASEKY, CLP/VOK/10061, 08.12.2015

                  O: BRODY OD POTOKA KAČÁKU M: LIMBA Z VELENOVSKÉHO BORU

                  CH: ŠEDIVÝ ONDREJ MAJ: FICA MAREK

                  DISQ.

255        ASH THE GREY SPIRIT OF SPISH, SPKP 1827, 08.02.2017

                  O: DOC N'CAMELOT'S HEAVEN CAN WAIT M: DHARMA FAUST'S BLUE SYMPHONY

                  CH: GMUCA BRANISLAV MAJ: GMUCA BRANISLAV

                  EXC. 2, Res.CAC

256        AYGON DAWN IN DARK ŠEDÉ ŠTĚSTÍ, SPKP 1865, 19.03.2017

                  O: PEPE ELIKA BOHEMIA M: ABBY-GAIL SILVER COLLECTION

                  CH: MORAVCOVÁ PETRA MAJ: BRINICHOVÁ PAULÍNA

                  V.G. 3

257        EDA ZE SLEZSKÝCH LESŮ, SPKP 1859, 25.05.2017

                  O: MIMMTRIX JR M: CZECH CHEER ZE SLEZSKÝCH LESŮ

                  CH: NAVRÁTILOVÁ GABRIELA MAJ: TOMEŠEK MICHAL

                  V.G. 4

 

 

258        KENNY FRANCO OD POTOKA KAČÁKU, SPKP 1839, 17.03.2017

                  O: GO FOR GLORY GARP SIRIUS NOVA M: FRANCIS ROSE OD POTOKA KAČÁKÚ

                  CH: NOVÁKOVÁ IVETA MAJ: TRNKOVÁ MÁRIA

                  EXC. 1, CAC

PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS

259        DAN Z DUDOVSKÝCH HÁJÚ, SPKP 1864, 13.04.2017

                  O: NERO Z ALTOVA DVORA M: AIDA Z DUDOVSKÝCH HÁJÚ

                  CH: BÁRTA FRANTIŠEK MAJ: CSEH LADISLAV + CSEHOVÁ JUDITA

                  G.

260        ELLIOT ZE SLEZSKÝCH LESŮ, SPKP 1861, 25.05.2017

                  O: MIMMTRIX JR M: CZECH CHEER ZE SLEZSKÝCH LESŮ

                  CH: NAVRÁTILOVÁ GABRIELA MAJ: SEMANOVÁ LÍVIA

                  EXC. 1, CAC

261        FAITHFULL FLETCHER OF DIAM WEIM, SPKP 1896, 23.04.2017

                  O: LUKEDOM IDOLS EYE M: ALMOST HEAVEN OF DIAM WEIM

                  CH: ŠLAMBOROVÁ VERONIKA MAJ: KIŠŠOVA DANA

                  V.G. 2

PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS

262        ARNY KRISTY SILVERDREAM, SPKP 1850, 25.05.2017

                  O: BE MY KING MARLEY SILVESPOIR M: BACIMA MORAVIA LORD

                  CH: KUNÍKOVÁ KRISTÍNA MAJ: JARÁBKOVÁ MICHAELA

                  WITHOUT GRADE, - odstúpil

263        ASTON PAPP HUMAN TOUCH, SPKP 1600, 24.04.2014

                  O: CAMELOT´S SOME LIKE IT HOT M: GCH DAKOTA GREY FELLOW

                  CH: TEDLOVÁ IVANA MAJ: PAPP SILVIA

                  EXC. 2, Res.CAC

264        CLIFFORD HUMAN TOUCH, SPKP 1811, 27.06.2016

                  O: DOC N´CAMELOT´S HEAVEN CAN WAIT M: DAKOTA GREY FELLOW

                  CH: TEDLOVÁ IVANA MAJ: TEDLOVÁ IVANA

                  EXC. 1, CAC, BOB, Klubový víťaz 2019, Putovný pohár WS, BIS

SUKY/FEMALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS

265        FREIA SILVER SFINX, SPKP 1972, 15.11.2018

                  O: ALACER ROYAL SPLENDOUR M: COCO DÉLICE SILVER SFINX

                  CH: SANTARIUS JIŘÍ MAJ: CORI ADELA

                  V.P. 1

SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

266        DARCY DREAM ATAGORA, CLP/VOK/11083, 20.08.2018

                  O: CANIS FORTUNA WAZNIAK M: COREEN LOVE DE DONAWITZ

                  CH: KLOHNOVÁ IVETA MAJ: KLOHNOVÁ IVETA

                  ABS.

267        WEIMDREAM ALICE, SPKP 1902, 26.03.2018

                  O: HALSTON GET ON MY FEET M: KLAUDIA SHEFIS

                  CH: ARTZOVÁ ZUZANA MAJ: ARTZOVÁ ZUZANA

                  EXC. 1

 

 

 

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS

268        ANDY Z VINOHRADSKÝCH POLÍ, SPKP 1880, 25.01.2018

                  O: CADDIK STEEL-CRAZY DOG M: BELLA GREY TAIL

                  CH: FIDLER JIŘÍ MAJ: SERESS TOMÁŠ + ING. BAJUŽÍK JAROSLAV

                  EXC. 2, Res.CAC

269        ARGA Z VINOHRADSKÝCH POLÍ, SPKP 1877, 25.01.2018

                  O: CADDIK STEEL-CRAZY DOG M: BELLA GREY TAIL

                  CH: FIDLER JIŘÍ MAJ: MAKÝŠ RASTISLAV

                  V.G. 4

270        DAISY Z BARONOVA DVORA, SPKP 1915, 23.07.2017

                  O: CASPER LOVE DE DONAWITZ M: CINDY Z BARONOVA DVORA

                  CH: NĚMEC JOSEF MAJ: ČIDER PETER

                  WITHOUT GRADE, - odstúpil

271        GREIS MALÉ HRADISKO, SPKP 1844, 12.06.2017

                  O: DAVIK STEEL-CRAZY DOG M: CONNIE SACHMET

                  CH: BŘEZINA LADISLAV MAJ: BŘEZINA LADISLAV

                  V.G. 3

272        GWEN MALÉ HRADISKO, SPKP 1846, 12.06.2017

                  O: DAVIK STEEL-CRAZY DOG M: CONNIE SACHMET

                  CH: BŘEZINA LADISLAV MAJ: MAZGUT TOMÁŠ

                  EXC. 1, CAC

273        HALSTON UNIQUE, SPKP 1920, 19.10.2017

                  O: CASA DE JUNO TRIUMPH STAR KARUNA M: HALSTON GROUP'N'SWING

                  CH: NÁCSA ÁGNES MAJ: KOLUŠOVÁ ZUZANA + KOLUŠ MATEJ

                  WITHOUT GRADE

274        HEIDY Z MARIANSKEJ ZÁHRADY, SPKP 1869, 10.01.2018

                  O: FATEFUL PHOENIX OD POTOKA KAČÁKU M: DONNA Z MARIANSKEJ ZÁHRADY

                  CH: ZAŤKO MARTIN MAJ: ZAŤKO MARTIN

                  G.

SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

275        ADEL Z VINOHRADSKÝCH POLÍ, SPKP 1881, 25.01.2018

                  O: CADDIK STEEL-CRAZY DOG M: BELLA GREY TAIL

                  CH: FIDLER JÍŘÍ MAJ: ŽBIRKA RADOSLAV

                  WITHOUT GRADE, - odstúpil

276        AQUA AY CARAMBA, SPKP 1863, 16.09.2017

                  O: GRANITEHILL NINE ONE ONE M: CISTRA STEEL-CRAZY DOG

                  CH: ŽIAKOVÁ KATARÍNA MAJ: ŽIAKOVÁ KATARÍNA

                  G.

277        AURA MISTŘI ÚPRKU, SPKP 1932, 08.05.2017

                  O: DAG Z DANČÍ PASEKY M: BEATRIC CASTA ARGENTUM

                  CH: KEŇO ROBERT MAJ: LIPTÁKOVÁ VIOLA

                  V.G. 4

278        AYA KRISTY SILVERDREAM, SPKP 1852, 25.05.2017

                  O: BE MY KING MARLEY SILVESPOIR M: BACIMA MORAVIA LORD

                  CH: KUNÍKOVÁ KRISTÍNA MAJ: TABI LADISLAV

                  EXC. 1, CAC, BOS, Klubový víťaz 2019

279        CHARA BUDAFA, SPKP 1778, 22.05.2016

                  O: NERO Z ŽEHUŇSKÉ DOLINY M: ONDA BUDAFA

                  CH: NAGY ĽUDOVÍT MAJ: DRGOŇA JOZEF

                  WITHOUT GRADE, - odstúpil

280        FREYA FAUST'S BLUE SYMPHONY, SPKP 1794, 04.06.2016

                  O: CARTIER LOVE DE DONAWITZ M: ALMA FAUST'S BLUE SYMPHONY

                  CH: PAČES MATÚŠ MAJ: BEDNÁRIK PETER

                  EXC. 2, Res.CAC

281        JANKA Z HALUZIC, CLP/VOK/10185, 11.04.2016

                  O: BE MY KING MARLEY SILVESPOIR M: HEDA Z HALUZIC

                  CH: JASENÁKOVÁ MARIE MAJ: LEDÉNYI ĽUBOMÍR

                  EXC. 3

282        ROXIE ELIKA BOHEMIA, CLP/VOK/10271, 15.06.2016

                  O: PEPE ELIKA BOHEMIA M: NOEMI Z MILHOSTOVSKÝCH POLÍ

                  CH: KAZDA MILAN MAJ: GAMAN MIKULÁŠ

                  V.G.

SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS

283        ABIGAIL GREY FRIEND, SPKP 1837, 29.04.2017

                  O: FATEFUL PHOENIX OD POTOKA KAČÁKU M: ARGENTUM MORAVIA ANNA BELLA

                  CH: BUCHOVÁ EMÍLIA MAJ: BUCHOVÁ EMÍLIA

                  EXC. 1, CAC

284        ANY OD PTAČÍHO DOLU, CLP/VOK/9462, 25.03.2014

                  O: OGAR OD ŠTIKOVA M: FATIMA Z ŠONOVSKÝCH HOR

                  CH: VOLFOVÁ EVA MAJ: KŘÍŽOVÁ TEREZA

                  V.G. 2

285        LUKEDOM WHISPERED IN THE STARZ, SPKP 1895, 19.11.2017

                  O: CH CRUISENIF REV IT UP M: LUKEDOM STARZ IN HER EYEZ

                  CH: LAWLER SAMANTHA MAJ: KIŠŠOVA DANA

                  V.G. 3

SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS

286        KLAUDIA SHEFIS, SPKP 1744, 17.03.2015

                  O: ASHLAREN HOWZAT HARRY M: CYNTHIA SHEFIS

                  CH: PIFKOVÁ VERONIKA MAJ: ARTZOVÁ ZUZANA

                  EXC. 1, CAC

 

WEIMARANER LANGHAAR - WEIMARSKÝ DLHOSRSTÝ STAVAČ

Rozhodca/Judge  ZITA KREPSOVÁ, CZ   -    Kruh/Ring 3

 

PSY/MALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS

287        CHESUS ZE ŠTÍTECKÝCH ZAHRAD, CLP/VOD/11099, 05.10.2018

                  O: A SUN OF CATO SANELLE SIRRAH M: GOSHA ZE ŠTÍTECKÝCH ZAHRAD

                  CH: DUŠKOVÁ EVA MAJ: HÁLOVÁ IVANA + PURMENSKÝ JAROMÍR

                  PROM.

SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

288        AYSCHA SILVER BOHEMIA PATOU, CLP/VOD/10727, 30.04.2017

                  O: IOULOS VAN'T WEIMELAND M: INNA SILVER OD GALLASŮ

                  CH: NOVÁK IVAN MAJ: KARLÍKOVÁ PETRA

                  V.G. 1

 

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Výsledky KV 2019 - Sládkovičovo Fotografia č.2 z klubovej akcie Výsledky KV 2019 - Sládkovičovo Fotografia č.3 z klubovej akcie Výsledky KV 2019 - Sládkovičovo Fotografia č.4 z klubovej akcie Výsledky KV 2019 - Sládkovičovo
...hore...

výsledky FSS

 

Klubové farbiarske skúšky stavačov 23. 6. 2019

Tak ako po iné roky aj tento rok organizoval klub chovateľov weimarských stavačov farbiarské skúšky, ktoré sa konali v obci Skýcov, neďaleko chaty Breziny. Skúšok sa zúčastnilo 8 psov, 7 weimarských krátkosrstých stavačov a jeden nemecký krátkosrstý stavač. Úroveň výkonu jednotlivých psov bola pomerne vyrovnaná. Všetkých osem psov absolvovalo skúšky v prvej cene. Keďže päť jedincov ukončilo skúšky s rovnakým počtom bodov, o víťazovi nakoniec rozhodla chovnosť a vek. Víťazkou skúšok sa stala sučka weimarského krátkosrstého stavača Fare Limited Edition Steel-crazy dog vedená výcvikárom klubu Jánom Dingom. Celkové poradie všetkých zúčastnených psov bolo takéto:

1. Fare Limited Edition Steel-crazy dog, WKS, suka                           I. cena, 68 bodov, víťaz skúšok

    vodič: Ján Dinga                                                                                

 

2. Gia z Mariánskej záhrady, WKS, suka                                            I. cena, 68 bodov

    vodič: Ján Čilek

 

3. Aygon Dawn in Dark Šedé Štěstí, WKS, pes                                  I. cena, 68 bodov

    vodička: Paulína Brinichová

 

4. Ares Verm, NKS, pes                                                                       I. cena, 68 bodov

    vodič: Róbert Vejčík

 

5. Heidy z Mariánskej záhrady, WKS, suka                                         I. cena, 68 bodov

    vodič: Martin Zaťko

 

6. Eda ze Selzkých lesu, WKS, pes                                                     I. cena, 62 bodov

    vodič: Michal Tomešek

 

7. Aron Grey friend, WKS, pes                                                             I. cena, 62 bodov

    vodič: Michal Bocán

 

8. Hektor z Mariánskej záhrady, WKS, pes                                          I. cena, 53 bodov

     vodič: Rastislav Baláž

O pokojný priebeh skúšok a spravodlivé rozhodovanie sa tento rok postarali rozhodcovia Ladislav Banás st. a Jozef Benovic, ktorým ďakujeme aj touto cestou. Zároveň by sme sa radi poďakovali aj OZ Topoľčianky, za poskytnutie revíra.

                                                                                               Lovu a kynológii zdar !

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie výsledky FSS
...hore...

Výsledky klubových JSS

 

Prehľad výsledkov skúšok plemien poľovných psov

Druh skúšok          Jesenné skúšky stavačov                              Usporiadateľ KCHWS

konané v Blahovej                                                                      dňa 14. 9. 2019

Rozhodcovia: Konečný, Rácz, Mešťánek, Skladan,                     počet prihlásených psov: 21

                         Demčák, Bíly                                                           počet predvedených psov: 20

Meno, číslo zápisu, pohlavie, plemeno psa

Majiteľ

Vodič

Počet bodov

Klasifikácia

Poznámka

Gia z Mariánskej záhrady, SPKP 1738, suka, WKS

Ján Čilek

Ján Čilek

248

I. c

I. miesto, CACT

Kristian Shefis, SPKP 1762, pes, WKS

Andrea Vidiečanová

Lujza Mackyová

245

I. c

II. miesto, R. CACT

Gerry z Pluskovečku, SPKP 1916, pes, WKS

Peter Švarc

Peter Švarc

243

I. c

 

Heidy z Mariánskej záhrady, SPKP 1869, suka, WKS

Martin Zaťko

Martin Zaťko

240

I. c

 

Greis Malé Hradisko, SPKP 1844, suka, WKS

Ladislav Březina

Ladislav Březina

240

I. c

 

Dan z Dudovských hájú, SPKP 1864, pes, WKS

Ladislav Cseh

Ladislav Cseh

240

I. c

 

Meno, číslo zápisu, pohlavie, plemeno psa

Majiteľ

Vodič

Počet bodov

Klasifikácia

Poznámka

Gwen Malé Hradisko, SPKP 1846, suka, WKS

Tomáš Mažgut

Tomáš Mažgut

233

I. c

 

Ash The Grey Spirit of Spish, SPKP 1827, pes, WKS

Andrea Vidiečanová

Andrea Vidiečanová

233

I. c

 

Yvon Junior od Nezdického potoka, SPKP 2041, suka, VMS

Daniela Šajarová

Daniela Šajarová

231

I. c

 

Aygon Dawn in Dark Šedé Štěstí, SPKP 1865, pes, WKS

Paulína Brinichová

Paulína Brinichová

227

I. c

 

Juka Royal de Hunter, SPKP 3885, suka, MKS

Marián Macky

Marián Macky

225

I. c

 

Kenny Franko od Potoka Kačáku, SPKP 1839, pes, WKS

Mária Trnková

Zdeněk Veleba

224

I. c

 

Aron Grey friend, SPKP 1832, pes, WKS

Michal Bocán

Michal Bocán

213

I. c

 

Janka z Haluzic, SPKP 1894, suka, WKS

Ľubomír Ledényi

Ľubomír Ledényi

216

II. c

 

Meno, číslo zápisu, pohlavie, plemeno psa

Majiteľ

Vodič

Počet bodov

Klasifikácia

Poznámka

Andy z Vinohradských polí, SPKP 1880, suka, WKS

Tomáš Seress

Tomáš Seress

199

II. c

 

Alex z Vinohradských polí, SPKP 1874, pes, WKS

Bianka Sluková

Bianka Sluková

174

II.c

 

Freya Faust´s Blue Symphony, SPKP 1794, suka, WKS

Peter Bednárik

Peter Bednárik

 

neobstál

 

Roxi Elika Bohemia, SPKP 2033, suka, WKS

Mikuláš Gaman

Matúš Dudo

 

neobstál

 

Aston Papp Human Touch, SPKP 1600, pes, WKS

Silvia Papp

Silvia Papp

 

neobstál

 

Arny Kristy Silver Dream, SPKP 1850, pes, WKS

Michaela Studeničová Jarábková

Michaela Studeničová Jarábková

 

neobstál

 

Eddy od Márfyho, ČLP/VOK/10142, pes, WKS

Michal Břeň

Michal Břeň

 

nenastúpil

 

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Výsledky klubových JSS
...hore...

výsledky VP

 

Prehľad výsledkov skúšok plemien poľovných psov

Druh skúšok          Špeciálne skúšky z vodnej práce                  Usporiadateľ KCHWS

konané v Blahovej                                                                      dňa 15. 9. 2019

Rozhodcovia. Konečný, Rácz, Mešťánek, Lovecký                     počet prihlásených psov 13

                                                                                                   počet predvedených psov: 12

Meno, číslo zápisu, pohlavie, plemeno psa

Majiteľ

Vodič

Počet bodov

Klasifikácia

Poznámka

Gia z Mariánskej záhrady, SPKP 1738, suka, WKS

Ján Čilek

Ján Čilek

105

I. c

I. miesto

Dan z Dudovských hájú, SPKP 1864, pes, WKS

Ladislav Cseh

Ladislav Cseh

105

I. c

II. miesto

Aygon Dawn in Dark Šedé Štěstí, SPKP 1865, pes, WKS

Paulína Brinichová

Paulína Brinichová

103

I. c

III. miesto

Fare Limited Edition Steel-crazy dog, SPKP 1767, suka, WKS

Jana Pestúnová Petríková

Ján Dinga

102

I. c

 

Gerry z Pluskovečku, SPKP 1916, pes, WKS

Peter Švarc

Peter Švarc

95

I. c

 

Aron Grey friend, SPKP 1832, pes, WKS

Michal Bocán

Michal Bocán

94

I. c

 

Meno, číslo zápisu, pohlavie, plemeno psa

Majiteľ

Vodič

Počet bodov

Klasifikácia

Poznámka

Abigail Grey Friend, SPKP 1837, suka, WKS

Ing. Emília Buchová

Ing. Emília Buchová

93

I. c

 

Andy z Vinohradských polí, SPKP 1880, suka, WKS

Tomáš Seress

Tomáš Seress

85

I. c

 

Aston Papp Human Touch, SPKP 1600, pes, WKS

Silvia Papp

Silvia Papp

81

III. c

 

Freya Faust´s Blue Symphony, SPKP 1794, suka, WKS

Peter Bednárik

Peter Bednárik

 

neobstál

 

Heidy z Mariánskej záhrady, SPKP 1869, suka, WKS

Martin Zaťko

Martin Zaťko

 

neobstál

 

Arny Kristy Silver Dream, SPKP 1850, pes, WKS

Michaela Studeničová Jarábková

Michaela Studeničová Jarábková

 

neobstál

 

Eddy od Márfyho, ČLP/VOK/10142, pes, WKS

Michal Břeň

Michal Břeň

 

nenastúpil

 

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie výsledky VP Fotografia č.2 z klubovej akcie výsledky VP
...hore...

Overenie poľovných vlôh WKS

 

Overenie poľovných vlôh WKS 2019

     Overenie poľovných vlôh WKS sa v roku 2019 konalo 19.10.2019 v poľovnom revíri PZ Lovec vo Vištuku. Na skúškach sa zúčastnilo 7 weimarských stavačov, z čoho uspelo 6 psov. Počasie bolo typické jesenné, na skúšky priam ideálne. Napriek tomu pri práci v poli jeden pes neuspel. Ostatní účastníci predviedli veľmi dobré práce, a preto overenie poľovných vlôh WKS 2019 tak aj úspešne absolvovali :

 

 • Roxi Elika Bohemia, suka, vodič: Matúš Dudo
 • Freya Faust´s Blue symphony, suka, vodič: Peter Bednárik
 • Aya Kristy Silverdream, suka, vodič: Ladislav Tabi
 • Janka z Haluzíc, suka, vodič: Ľubomír Ledényi
 • Eda ze Slezských lesu, pes, vodič: Michal Tomešek
 • Ully Tigrie oko, suka, vodič : Matúš Dudo

 

     Tento rok sa posudzovania určených disciplín pre overenie ujali skúsení rozhodcovia páni Alexander Kiss a Peter Oškera, ktorým týmto ďakujeme.

 


...hore...

Výsledky KV Nitra

 

WEIMARANER KURZHAAR - WEIMARSKÝ KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ

Rozhodca/Judge  JULIANA PTÁČKOVÁ (SK)   -    Kruh/Ring 3B

 

PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS

258        AYDEN Z MARGÓČOVEJ OSADY, SPKP 2050, 25.08.2019

                  O: DAVIK STEEL-CRAZY DOG M: GABIE Z MARIANSKEJ ZÁHRADY

                  CH: ALÁČ PETER MAJ: ALÁČ PETER

                  PROM.

 

PSY/MALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS

259        ELVIS SPOD VAPČA, SPKP 2012, 08.06.2019

                  O: GRMADSKI WEIMARANER GREY RAIDER M: BIARA FAUST´S BLUE SYMPHONY

                  CH: JANÍČEK EUGEN MAJ: JANÍČEK EUGEN

                  V.P. 1

 

PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

260        EVERLASTING ORCAN OF GREYNIE, CLP/VOK/11230, 13.02.2019

                  O: ALL-STAR ALONSO ATAGORA M: A WILD BLOSSOM ARRYA GREYNIE

                  CH: PÍCHOVÁ JANA MAJ: VARGA SAMUEL

                  EXC. 2

261        FLAVOUR OF WIN HUMAN TOUCH, SPKP 2026, 03.05.2019

                  O: WEISUP ROYAL FLUSH AT BROMHUND M: ALLEMANDE HUMAN TOUCH

                  CH: TEDLOVÁ IVANA MAJ: JANČÍKOVÁ ĽUBOMÍRA

                  EXC. 1, CAJC, Junior BOB, KV ml 2020

 

PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS

262        BEST SAM ILFIRINOM AIRE, SPKP 1948, 13.03.2018

                  O: CARAMEL LOVE DE DONAWITZ M: ARWEN MOON BLAZE

                  CH: DOČEKALOVÁ DANIELA MAJ: ELIAŠOVÁ JANKA

                  EXC. 2

263        DARKMASTER DREAM ATAGORA, SPKP 1969, 20.08.2018

                  O: CANIS FORTUNA WAZNIAK M: COREEN LOVE DE DONAWITZ

                  CH: KLOHNOVÁ IVETA MAJ: RUSKOVÁ PETRA

                  V.G. 3

264        GIP GREGORY Z LULEČSKÝCH LESŮ, SPKP 1970, 17.04.2018

                  O: KLEIN SHEFIS M: DIAMOND DELLY Z LULEČSKÝCH LESŮ

                  CH: MITTNEROVÁ IVA MAJ: ĎURIAN MARTIN

                  EXC. 1, CAC

 

PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

265        CAESAR OD RYBNÍKA PODHORÁKU, SPKP 1918, 26.03.2018

                  O: CARAMEL LOVE DE DONAWITZ M: ELMA OD STARÉHO KRČE POD ČERTÍ SKÁLOU

                  CH: MÜLLEROVÁ DENISA MAJ: DUDO MATÚŠ

                  EXC. 2

266        CAPULET HUMAN TOUCH, SPKP 1812, 27.06.2016

                  O: DOC N´CAMELOT´S HEAVEN CAN WAIT M: DAKOTA GRAY FELLOW

                  CH: TEDLOVÁ IVANA MAJ: ŠMOTKOVÁ ZUZANA

                  EXC. 1

 

 

 

PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS

267        AYGON DAWN IN DARK ŠEDÉ ŠTĚSTÍ, SPKP 1865, 19.03.2017

                  O: PEPE ELIKA BOHEMIA M: ABBY-GAIL SILVER COLLECTION

                  CH: MORAVCOVÁ PETRA MAJ: BRINICHOVÁ PAULÍNA

                  EXC. 2, Res.CAC

268        DAN Z DUDOVSKÝCH HÁJÚ, SPKP 1864, 13.04.2017

                  O: NERO Z ALTOVA DVORA M: AIDA Z DUDOVSKÝCH HÁJÚ

                  CH: BÁRTA FRANTIŠEK MAJ: CSEH LADISLAV + CSEHOVÁ JUDITA

                  V.G. 3

269        EDA ZE SLEZSKÝCH LESŮ, SPKP 1859, 25.05.2017

                  O: MIMMTRIX JR M: CZECH CHEER ZE SLEZSKÝCH LESŮ

                  CH: NAVRÁTILOVÁ GABRIELA MAJ: TOMEŠEK MICHAL

                  EXC. 1, CAC

 

PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS

270        ARNY KRISTY SILVERDREAM, SPKP 1850, 25.05.2017

                  O: BE MY KING MARLEY SILVESPOIR M: BACIMA MORAVIA LORD

                  CH: KUNÍKOVÁ KRISTÍNA MAJ: STUDENIČOVÁ MICHAELA

                  EXC. 1, CAC, BOS, KV 2020

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS

271        AMY Z MARGÓČOVEJ OSADY, SPKP 2052, 25.08.2019

                  O: DAVIK STEEL-CRAZY DOG M: GABIE Z MARIANSKEJ ZÁHRADY

                  CH: ALÁČ PETER MAJ: ALÁČ PETER

                  V.P. 1

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS

272        BONA GREY FRIEND, SPKP 2022, 19.06.2019

                  O: FATEFUL PHOENIX OD POTOKA KAČÁKU M: ANNA BELLA ARGENTUM MORAVIA

                  CH: BUCHOVÁ EMÍLIA MAJ: KOZMA FILIP

                  V.P. 1

273        BORA Z VINOHRADSKÝCH POLÍ, SPKP 2008, 08.06.2019

                  O: JAGER DES MARAIS AUX ROSEAUX M: BELLA GREY TAIL

                  CH: FIDLER JIŘI MAJ: ČERY MARIÁN

                  V.P. 2

274        EMY SPOD VAPČA, SPKP 2016, 08.06.2019

                  O: GRMADSKI WEIMARANER GREY RAIDER M: BIARA FAUST´S BLUE SYMPHONY

                  CH: JANÍČEK EUGEN MAJ: JANÍČEK EUGEN

                  V.P. 3

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

275        AISHA DREAM OF JAZZ, SPKP 1997, 08.05.2019

                  O: ABLE ACE AMIR SILESJANA XORTI M: FESTA BUDAFA

                  CH: JAZVINSKÁ ZUZANA MAJ: NEMČEK STANISLAV

                  V.G. 2

 

 

276        AURA DREAM OF JAZZ, SPKP 2000, 08.05.2019

                  O: ABLE ACE AMIR SILESJANA XORTI M: FESTA BUDAFA

                  CH: JAZVINSKÁ ZUZANA MAJ: CSENKEYOVA MARIA

                  EXC. 1

SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS

277        AMERICAN DREAM STAR OF ELUNE, SPKP 1971, 05.06.2018

                  O: CANIS FORTUNA FCI WAZNIAK M: AMAZING LILLY GREYSHOT

                  CH: SPALEK ANDREJ MAJ: MOLITORIS DUŠAN + MOLITORIS DUŠAN

                  V.G. 1

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

278        AQUA AY CARAMBA, SPKP 1863, 16.09.2017

                  O: GRANITEHILL NINE ONE ONE M: CISTRA STEEL-CRAZY DOG

                  CH: ŽIAKOVÁ KATARÍNA MAJ: ŽIAKOVÁ KATARÍNA

                  EXC. 2, Res.CAC

279        ARGA Z VINOHRADSKÝCH POLÍ, SPKP 1877, 25.01.2018

                  O: CADDIK STEEL-CRAZY DOG M: BELLA GREY TAIL

                  CH: FIDLER JIŘÍ MAJ: MAKÝŠ RASTISLAV

                  EXC.

280        AURA MISTŘI ÚPRKU, SPKP 1932, 08.05.2017

                  O: DAG Z DANČÍ PASEKY M: BEATRIC CASTA ARGENTUM

                  CH: KEŇO ROBERT MAJ: LIPTÁKOVÁ VIOLA

                  V.G.

281        AYA KRISTY SILVERDREAM, SPKP 1852, 25.05.2017

                  O: BE MY KING MARLEY SILVESPOIR M: BACIMA MORAVIA LORD

                  CH: KUNÍKOVÁ KRISTÍNA MAJ: TABI LADISLAV

                  EXC. 3

282        GEMMA FAUST´S BLUE SYMPHONY, SPKP 1887, 15.01.2018

                  O: ZAYON ATRIA CORDIS M: ARIADNE HUMAN TOUCH

                  CH: PAČES MATÚŠ MAJ: MANASOVÁ ADRIANA

                  EXC. 4

283        HALSTON UNIQUE, SPKP 1920, 19.10.2017

                  O: CASA DE JUNO TRIUMPH STAR KARUNA M: HALSTON GROUP'N'SWING

                  CH: NÁCSA ÁGNES MAJ: KOLUŠOVÁ ZUZANA + KOLUŠ MATEJ

                  EXC. 1, CAC, BOB, KV 2020, Putovný pohár WS

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS

284        GREIS MALÉ HRADISKO, SPKP 1844, 12.06.2017

                  O: DAVIK STEEL-CRAZY DOG M: CONNIE SACHMET

                  CH: BŘEZINA LADISLAV MAJ: BŘEZINA LADISLAV

                  EXC. 2, Res.CAC

285        HEIDY Z MARIANSKEJ ZÁHRADY, SPKP 1869, 10.01.2018

                  O: FATEFUL PHOENIX OD POTOKA KAČÁKU M: DONNA Z MARIANSKEJ ZÁHRADY

                  CH: ZAŤKO MARTIN MAJ: ZAŤKO MARTIN

                  EXC. 3

286        ROXIE ELIKA BOHEMIA, CLP/VOK/10271, 15.06.2016

                  O: PEPE ELIKA BOHEMIA M: NOEMI Z MILHOSTOVSKÝCH POLÍ

                  CH: KAZDA MILAN MAJ: GAMAN MIKULÁŠ

                  EXC. 1, CAC

SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS

287        ANGELA MONTENEGRO TATRA ROCKET, SPKP 1771, 26.04.2016

                  O: DEEP FOREST JUST WEIMARANER M: DREW ROCKET FAUST´S BLUE SYMPHONY

                  CH: JANČÍKOVÁ ĽUBOMÍRA MAJ: GODŽÁKOVÁ NANCY

                  EXC. 2, Res.CAC

288        WEIMDREAM ALICE, SPKP 1902, 26.03.2018

                  O: HALSTON GET ON MY FEET M: KLAUDIA SHEFIS

                  CH: ARTZOVÁ ZUZANA MAJ: ARTZOVÁ ZUZANA

                  EXC. 1, CAC

 

WEIMARANER LANGHAAR - WEIMARSKÝ DLHOSRSTÝ STAVAČ

Rozhodca/Judge  JULIANA PTÁČKOVÁ (SK)   -    Kruh/Ring 3B

 

PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

289        ARTY Z BABICKÉHO DVORA, CLP/VOD/11212, 18.02.2019

                  O: ANGUS CRAZY FOREVER M: AJDA Z RAMAŠKY

                  CH: ZENÁHLÍK DAVID MAJ: ČÍŠECKÁ LACINOVÁ MICHAELA

                  EXC. 1, CAJC, BOS

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS

290        ORIA DES COMPAGNONS DE LA MANE, CLP/VOD/11250, 10.02.2018

                  O: GULLIVER II VOM FALKENTANN M: JULIETTE DU HAUT D´HILARD

                  CH: MEIGNAN MICKAEL  MAJ: SVITÁKOVÁ MIROSLAVA

                  EXC. 1, CAC, BOB

 

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Výsledky KV Nitra Fotografia č.2 z klubovej akcie Výsledky KV Nitra Fotografia č.3 z klubovej akcie Výsledky KV Nitra
...hore...

Výsledky klubových JS

 

Klubové Jesenné skúšky 2020

Jesenné skúšky KCHWS sa v roku 2020 konali 22. 8. 2020 v revíri poľovníckej spoločnosti Skalnatý les Ivánka pri Nitre. Z 15 prihlásených psov ráno nastúpilo 14 jedincov - 12 WKS, 1 WDS a 1 MKS. Skúšky úspešne dokončilo 10 psov, z toho 5 jedincov v I. cene, 4 v II. cene a 1 v III. cene. Neúspešným jedincom robili problémy disciplíny hľadanie, postupovanie, vystavovanie, pokojnosť pred pernatou zverou a prinášanie vlečenej pernatej či srstnatej zveri na diaľku v poli.

Víťazom skúšok sa stal pes weimarského krátkosrstého stavača Aygon Dawn in Dark Šedé štěstí vedený vodičkou Paulínou Brinichovou.

Celkové poradie psov bolo nasledovné:

1. Aygon Dawn in Dark Šedé štěstí, pes, WKS, I. cena, 245 bodov, CACT

    vodička: Paulína Brinichová

 

2. Ceasar od Rybníka Podhoráku, pes, WKS, I. cena, 245 bodov, R. CACT

    vodič: Kamil Dudo

 

3. Alice Weimdream, suka, WKS, I. cena, 226 bodov

    vodička: Zuzana Artzová

 

4. Arny Kristy Silverdream, pes, WKS, I. cena, 213 bodov

    vodička: Kristína Kuníková

 

5. Gip Gregory z Lulečských Lesu, pes, WKS, I. cena, 201 bodov

    vodič: Martin Ďurian

 

6. Halston Unique, suka, WKS, II. cena, 208 bodov

    vodička: Zuzana Kolušová

 

7. Arga z Vinohradských polí, suka, WKS, II. cena, 192 bodov

    vodič: Ing. Rastislav Makýš

 

8. Aris z Margóčovej osady, pes, WKS, II. cena, 174 bodov

    vodič: Ladislav Nagy

 

9. Freia Silver Sfinx, suka, WKS, II. cena, 155 bodov

    vodička: Adela Cori

 

10. Arina z Petrovických lesu, suka, WKS, III. cena, 167 bodov

      vodič: Peter Švarc

Na záver by sme sa chceli poďakovať poskytovateľom revíru, ktorí sa postarali o veľmi dobrú organizáciu, ako aj rozhodcovskému zboru v zložení: Ján Lovecký, Juliana Ptáčková, Ladislav Banás st. a Jozef Labuda.

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Výsledky klubových JS Fotografia č.2 z klubovej akcie Výsledky klubových JS Fotografia č.3 z klubovej akcie Výsledky klubových JS Fotografia č.4 z klubovej akcie Výsledky klubových JS Fotografia č.5 z klubovej akcie Výsledky klubových JS
...hore...

Výsledky KV 2021 Budmerice

 

VÝSLEDKY KLUBOVEJ VÝSTAVY WEIMARSKÝCH STAVAČOV

 BUDMERICE 26.6.2021

 

WEIMARANER KURZHAAR - WEIMARSKÝ KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ

Rozhodca/Judge  JOZEF PÁL (SK)   -    Kruh/Ring 1

 

PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

1               ASLAN EISEN JAGER HUND, SPKP 2076, 11.05.2020

                  O: PEPE ELIKA BOHEMIA M: ULLY TIGRIE OKO

                  CH: DUDO MATÚŠ MAJ: HORKAVÝ MICHAL                                                                                                         

        V 1, CAJC, KV ml. 2021

 

PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS

2               CIS FROM SCHWARZENBERK PARK, SPKP 2061, 18.11.2019

                  O: CARAMEL LOVE DE DONAWITZ M: HUNSWEIMARANER KICK UP A DUST FOR S.N.

                  CH: BALÁŽ RASTISLAV MAJ: BALÁŽ RASTISLAV                                                                                                    

        V 1, CAC

3               CYTOS FROM SCHWARZENBERK PARK, SPKP 2083, 18.11.2019

                  O: CARAMEL LOVE DE DONAWITZ M: HUNSWEIMARANER KICK UP A DUST FOR S.N.

                  CH: ZEGERMACHER ZDĚNEK MAJ: HATÁROVÁ ALEXANDRA                                                                              

        nedostavil sa

 

PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

4               DARKMASTER DREAM ATAGORA, SPKP 1969, 20.08.2018

                  O: CANIS FORTUNA WAZNIAK M: COREEN LOVE DE DONAWITZ

                  CH: KLOHNOVÁ IVETA MAJ: RUSKOVÁ PETRA                                                                                                      

        V 4

5               ELVIS SPOD VAPČA, SPKP 2012, 08.06.2019

                  O: GRMADSKI WEIMARANER GREY RAIDER M: BIARA FAUST´S BLUE SYMPHONY

                  CH: JANÍČEK EUGEN MAJ: JANÍČEK EUGEN                                                                                                            

        odstúpil

6               FREDDIE HUMAN TOUCH, SPKP 2023, 03.05.2019

                  O: WEISUP ROYAL FLUSH AT BROMHUND M: ALLEMANDE HUMAN TOUCH

                  CH: TEDLOVÁ IVANA MAJ: ŠUGÁR MICHAL                                                                                                          

        V 1, CAC

7               HANS OD PTÁČKOVÝCH RYBNÍKA, SPKP 1981, 09.02.2019

                  O: GRMADSKI WEIMARANER GREY RAIDER M: DANKA BUDAFA

                  CH: PTÁČKOVÁ JULIANA MAJ: PTÁČKOVÁ JULIANA                                                                                            

        V 3

8               INDIAN Z MARIANSKEJ ZÁHRADY, SPKP 2063, 15.03.2020

                  O: GRMADSKI WEIMARANER GREY RAIDER M: DONNA Z MARIANSKEJ ZÁHRADY

                  CH: ZAŤKO MARTIN MAJ: ZAŤKO MARTIN + ING.JÁN RAJZINGER,PHD NULL                                                   

        V 2, Res. CAC

 

PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS

9               CAESAR OD RYBNÍKA PODHORÁKU, SPKP 1918, 26.03.2018

                  O: CARAMEL LOVE DE DONAWITZ M: ELMA OD STARÉHO KRČE POD ČERTÍ SKÁLOU

                  CH: MÜLLEROVÁ DENISA MAJ: DUDO MATÚŠ                                                                                                     

        V 2, Res. CAC

10            EVERLASTING ORCAN OF GREYNIE, SPKP 2058, 13.02.2019

                  O: ALL-STAR ALONSO ATAGORA M: A WILD BLOSSOM ARRYA GREYNIE

                  CH: PÍCHOVÁ JANA MAJ: VARGA SAMUEL + KOSTKOVÁ NATÁLIA                                                                   

        V 1, CAC, KV 2021, BOB, BIS, Putovný pohár WS

11            GIP GREGORY Z LULEČSKÝCH LESŮ, SPKP 1970, 17.04.2018

                  O: KLEIN SHEFIS M: DIAMOND DELLY Z LULEČSKÝCH LESŮ

                  CH: MITTNEROVÁ IVA MAJ: ĎURIAN MARTIN                                                                                                       

        V 3

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS

12            GAVOTTA HUMAN TOUCH, SPKP 2180, 11.02.2021

                  O: LIFE IS AN ILLUSION JUST WEIMARANER M: ALLEMANDE HUMAN TOUCH

                  CH: TEDLOVÁ IVANA MAJ: JANČÍKOVÁ ĽUBOMÍRA                                                                                             

        VN 1

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS

13            AILA Z ČASTOVSKÝCH HÁJOV, SPKP 2091, 28.06.2020

                  O: DAVIK STEEL-CRAZY DOG M: GIA Z MARIANSKEJ ZÁHRADY

                  CH: ČILEK JÁN MAJ: KOTVASOVÁ MÁRIA                                                                                                              

        V 3

14            ARKA EISEN JAGER HUND, SPKP 2080, 11.05.2020

                  O: PEPE ELIKA BOHEMIA M: ULLY TIGRIE OKO

                  CH: DUDO MATÚŠ MAJ: DUDO MATÚŠ                                                                                                                 

        V 4

15            ASTRID Z ČASTOVSKÝCH HÁJOV, SPKP 2093, 28.06.2020

                  O: DAVIK STEEL-CRAZY DOG M: GIA Z MARIANSKEJ ZÁHRADY

                  CH: ČILEK JÁN MAJ: ČILEK JÁN                                                                                                                                

        V 2

16            WEIMDREAM BRIXIE BAILEY, SPKP 2116, 30.08.2020

                  O: CLIFFORD HUMAN TOUCH M: KLAUDIA SHEFIS

                  CH: ARTZOVÁ ZUZANA MAJ: KAŠICKÝ FRANTIŠEK                                                                                                

        V 1, CAJC, KV ml. 2021, Junior BOB

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS

17            AMERICAN DREAM STAR OF ELUNE, SPKP 1971, 05.06.2018

                  O: CANIS FORTUNA FCI WAZNIAK M: AMAZING LILLY GREYSHOT

                  CH: SPALEK ANDREJ MAJ: MOLITORIS DUŠAN                                                                                                     

        V

18            AMY Z MARGÓČOVEJ OSADY, SPKP 2052, 25.08.2019

                  O: DAVIK STEEL-CRAZY DOG M: GABIE Z MARIANSKEJ ZÁHRADY

                  CH: ALÁČ PETER MAJ: ALÁČ PETER                                                                                                                        

        V 3

19            CHARLOTE BUDAFA, SPKP 1781, 22.05.2016

                  O: NERO Z ŽEHUŇSKÉ DOLINY M: ONDA BUDAFA

                  CH: NAGY ĽUDOVÍT MAJ: LÍŠKA IVAN                                                                                                                     

        V 4

20            EMY SPOD VAPČA, SPKP 2016, 08.06.2019

                  O: GRMADSKI WEIMARANER GREY RAIDER M: BIARA FAUST´S BLUE SYMPHONY

                  CH: JANÍČEK EUGEN MAJ: JANÍČEK EUGEN                                                                                                            

        V 1, CAC

21            FENDI GREY HUMAN TOUCH, SPKP 2029, 03.05.2019

                  O: WEISUP ROYAL FLUSH AT BROMHUND M: ALLEMANDE HUMAN TOUCH

                  CH: TEDLOVÁ IVANA MAJ: KOČI ĽUBICA                                                                                                               

        V

22            HANKA GREYSI OD PTÁČKOVÝCH RYBNÍKA, SPKP 1986, 09.02.2019

                  O: GRMADSKI WEIMARANER GREY RAIDER M: DANKA BUDAFA

                  CH: PTÁČKOVÁ JULIANA MAJ: PTÁČKOVÁ JULIANA                                                                                            

        V 2, Res. CAC

 

SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS

23            ARINA Z PETROVICKÝCH LESŮ, SPKP 1992, 14.12.2018

                  O: NERO Z ALTOVA DVORA M: CORA Z DUBOVSKÝCH HÁJŮ

                  CH: ŠVARC PETER MAJ: ŠVARC PETER + ŠVARCOVÁ KATARÍNA                                                                         

        V 2

24            FREIA SILVER SFINX, SPKP 1972, 15.11.2018

                  O: ALACER ROYAL SPLENDOUR M: COCO DÉLICE SILVER SFINX

                  CH: SANTARIUS JIŘÍ MAJ: CORI ADELA                                                                                                                   

        V 1, CAC, KV, najkrajší pracovný, BOS

 

 

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Výsledky KV 2021 Budmerice Fotografia č.2 z klubovej akcie Výsledky KV 2021 Budmerice Fotografia č.3 z klubovej akcie Výsledky KV 2021 Budmerice
...hore...

Výsledky FSS

 

Klubové farbiarske skúšky stavačov 27. 6. 2021

Z dôvodov situácie ohľadom pandémie COVID - 19 sa výbor Klubu chovateľov weimarských stavačov rozhodol v tomto roku presunúť miesto konania klubových farbiarskych skúšok z pôvodne plánovaného Skýcova do Stupavy, kde nám vyšlo v ústrety PZ Stupava - Mást a umožnilo nám tieto skúšky uskutočniť v ich revíri. Za teplého slnečného počasia sa skúšok zúčastnilo 7 psov z toho 6 weimarských krátkosrstých stavačov a jeden maďarský krátkosrstý stavač. Všetkých sedem psov skúšky úspešne absolvovalo (4 x I. cena a 3 x II. cena), pričom o zaradení niektorých jedincov do druhej ceny rozhodla najmä neskúsenosť vodičov a nedostatočná znalosť skúšobného poriadku. Víťazkou skúšok sa stala sučka maďarského krátkosrstého stavača Amandine Bellezza Bohemia  vedená  vodičkou Martinou Šturmanovou . Celkové poradie všetkých zúčastnených psov bolo takéto:

1. Amandine Bellezza Bohemia, MKS, suka                                       I. cena, 68 bodov, víťaz skúšok

    vodič: Martina Šturmanová                                                                                

 

2. Indian z Mariánskej záhrady, WKS, pes                                          I. cena, 62 bodov

    vodič: Martin Zaťko

 

3. Bella Luna Weimdream, WKS, suka                                                I. cena, 57 bodov

    vodič: Ivan Kaplan

 

4. Hans od Ptáčkových rybníka, WKS, pes                                         I. cena, 55 bodov

    vodič: Juliana Ptáčková

 

5. Gwen Malé hradisko, WKS, suka                                                    II. cena, 46 bodov

    vodič: Tomáš Mažgut

 

6. Cis from Schwarzenberg park, WKS, pes                                       II. cena, 46 bodov

    vodič: Rastislav Baláž

 

7. American Dream Star of Elune, WKS, pes                                      II. cena, 46 bodov

    vodič: Dušan Molitoris

 

O spravodlivé posudzovanie sa tento rok postarali rozhodcovia Martin Adámek a Ján Kolenič, ktorým ďakujeme aj touto cestou. Zároveň by sme sa radi poďakovali PZ Stupava - Mást  za prepožičanie revíru a sponzorom za vecné ceny.

                                                                                               Lovu a kynológii zdar !

 

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Výsledky FSS
...hore...

Výsledky JSS

Klubové Jesenné skúšky 2021

Jesenné skúšky KCHWS sa v roku 2021 konali 28. 8. 2021 v revíri poľovníckeho združenia Rudava Malé Leváre. Zo 14 prihlásených psov na zahájenie nastúpilo 12 jedincov - všetci WKS. Skúšky úspešne dokončilo 10 psov, z toho 7 jedincov v I. cene, 1 v II. cene a 2 v III. cene. Neúspešným jedincom robili problémy disciplíny hľadanie, vystavovanie a pokojnosť pred pernatou zverou.

Víťazom skúšok sa stal pes weimarského krátkosrstého stavača Everlasting Orcan of Greynie vedený vodičkou Natáliou Kostkovou.

Celkové poradie psov bolo nasledovné:

1. Everlasting Orcan of Greynie, pes, WKS, I. cena, 248 bodov, CACT

    vodička: Natália Kostková

 

2. Ikarus Faust´s Blue Symphony, pes, WKS, I. cena, 240 bodov, R. CACT

    vodič: Rastislav Šupšák

 

3. Arina z Petrovických lesu, suka, WKS, I. cena, 238 bodov

    vodička: Peter Švarc

 

4. Cis from Schwarzenberg park, pes, WKS, I. cena, 229 bodov

    vodič: Rastislav Baláž

 

5. Freia Silver Sfinx, suka, WKS, I. cena, 228 bodov

    vodička: Adela Cori

 

6. Indian z Mariánskej záhrady, pes, WKS, I. cena, 219 bodov

    vodič: Martin Zaťko

 

7. Elliot ze Slezských lesu, pes, WKS, I. cena, 211 bodov

    vodička: Ladislav Seman

 

8. American Dream Star of Elune, suka, WKS, II. cena, 210 bodov

    vodič: Dušan Molitoris

 

9. Amy z Margóčovej osady, suka, WKS, III. cena, 230 bodov

    vodič: Peter Aláč

 

10. I´am Daisy Faust´s Blue Symphony, suka, WKS, III. cena, 198 bodov

     vodič: Tomáš Bulavčiak

Na perfektne vybratých terénoch nás po celý deň sprevádzalo takmer ideálne  počasie pre jesenné skúšky. Na záver by sme sa chceli poďakovať členom PZ Rudava Malé Leváre, ktorí nám prepožičali revír, pomohli s organizáciou skúšok a poskytli nám patričné zázemie a vynikajúce občerstvenie ako aj rozhodcovskému zboru v zložení: Jozef Ruchovanský, Tibor Ruchovanský, Ján Sňada a Štefan Bada.

 

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Výsledky JSS
...hore...

Výsledky VP

Skúšky z vodnej práce

     Po jesenných skúškach sa dňa 29. 8. 2021 konali v rovnakom revíri aj klubové skúšky z vodnej práce. Z prihlásených 7 psov, nakoniec nastúpili len 4 - všetci jedinci WKS. Rozhodcovský zbor posudzoval tieto skúšky v zložení: Jozef Ruchovanský (hlavný rozhodca) a Tibor Ruchovanský Skúšky úspešne dokončil bohužiaľ iba 1 pes. Problémové disciplíny pre ostatných boli ochota pracovať v hlbokej vode a dohľadávka kačice v trstí. Víťazom skúšok sa stal pes weimarského krátkosrstého stavača Everlasting Orcan of Greynie, vedený vodičkou Natáliou Kostkovou,  I. cena, 101 bodov. Nakoľko táto dvojica predviedla najlepšiu prácu aj na jesenných skúškach právom získala aj Pohár KCHWS pre rok 2021  

     Naša vďaka patrí v prvom rade poskytovateľom revíru PZ Rudava Malé Leváre, ktorí sa postarali o veľmi dobrú organizáciu a pohodu pre všetkých účastníkov, ďalej hore menovaným rozhodcom, ako aj sponzorom a všetkým ostatným, ktorí sa na organizovaní skúšok podieľali.

 

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Výsledky VP
...hore...

Oslavy 55. výročia založenia českého KCHVO

Oslavy 55. výročia založenia KCHVO v ČR - MRJ 2021

      V dňoch 17. - 19.9.2021 sa v Lánoch konali oslavy 55. výročia založenia KCHVO v ČR. V rámci osláv sa uskutočnil V. ročník Memoriálu Roberta Jakoubka (medzinárodné všestranné skúšky weimarských stavačov so zadávaním titulu CACIT). V piatok večer prebehlo losovanie účastníkov memoriálu keď na losovanie nastúpilo 24 vodičov z ČR, Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska a v neposlednej rade aj Slovenska. Zo Slovenska sa memoriálu aktívne zúčastnila naša členka Natália Kostková so psom Everlasting Orcan of Greynie a delegovaní rozhodcovia páni Lovecký a Dugovič. Náročnosť memoriálu sa prejavila počas obidvoch dní, kedy niektoré dvojice nezvládli niektorú z disciplín a na skúškach neuspeli, zo skúšok odstúpili, prípadne za svoj výkon dostali známku, ktorá ich odsunula do nižších cien. V rámci slávnostného ukončenia konštatovala hlavná rozhodkyňa, že z 24 štartujúcich psov memoriál úspešne dokončilo iba 14 psov. Našej reprezentujúcej dvojici (ktorú som mal možnosť po obidva dni sprevádzať) sa podarilo úspešne zvládnuť všetky disciplíny memoriálu pričom po určitých zaváhaniach pri prinášaní skončili v II. cene. Vodičke ešte raz srdečne gratulujem k úspešnému absolvovaní náročného MRJ a ďakujem za vzornú reprezentáciu nášho klubu. Celkovým víťazom sa stala skúsená česká vodička paní Simona Marková so sučkou Ailen Driv av Potensial. Viac informácií ako aj fotogáleriu z podujatia záujemcovia nájdu na stránkach českého klubu.

          Celý víkend sa niesol v priateľskej atmosfére a oslavy sme si naozaj v kruhu priateľov weimarských stavačov užili. Záverom mi dovoľte poďakovať priateľom z českého klubu na čele s predsedom Ing. Miloslavom Novákom za nádherné dni, ktoré ostanú navždy v našich spomienkach.   

 

 


Fotogaléria z klubovej akcie:

Fotografia č.1 z klubovej akcie Oslavy 55. výročia založenia českého KCHVO Fotografia č.2 z klubovej akcie Oslavy 55. výročia založenia českého KCHVO
...hore...