Inzercia

    Inzercia uverejňovaná na týchto stránkach je pre členov KCHWS bezplatná.

    Inzeráty ostatných osôb (nečlenov klubu) budú uverejnené za predpokladu že mi bude doručená fotokópia dokladu o zaplatení poplatku 8,- € na účet klubu : 0170115812/0900

    Fotokópie  dokladov o zaplatení zasielajte na adresu : Ing. Ladislav Březina, Brezany 148, 010 04

    Text inzerátu zasielajte taktiež na uvedenú adresu najlepšie však alektronicky na adresu: brezinovi@zoznam.sk. K inzerátu môžete pridať fotografiu, avšak z dôvodov kapacitných len 1 ks ku každému inzerátu.

    Dôležité upozornenie !!!

   Inzeráty, ktoré sa nedotýkajú weimarských stavačov ako aj  inzeráty, ktoré sú v rozpore so Stanovami Klubu chovateľov weimarských stavačov nebudú uverejnené a prípadný poplatok prepadá v prospech tohto klubu.

zadáme šteniatka WKS

 

Chovatelská stanice „z Velenovského boru" s tradicí chovu WS od roku 1977 zadá štěňata WKS - vrh R. Odběr konec února 2019.

Matka: Quelle z Velenovského boru - Anlagenprüfung ÖWV - 168b.,  PZ - I.cena (vítěz zkoušek), velmi dobrá

Otec: rakouský pes Argos vom Habichtswald - Anlagenprüfung ÖWV - 168b., FWP 297b, VGP 364b, WG1/WF1, HD-A, výborný

Oba rodiče jsou celoročně lovecky vedeni - dosledy, práce na barvě, hony, bažantnice, náruživý vodaři, ostrost na škodnou. Ze strany matky 5 generací fen chováno a cvičeno u chovatelky.

Upřednostňujeme zájemce, kteří hledají psy pro využití v myslivosti a lovecké vedení.

kontakty:  tel.: +420 724 038 433
                 e-mail: veterina.kajov@volny.cz
                    web:  www.vymari.cz