Inzercia

    Inzercia uverejňovaná na týchto stránkach je pre členov KCHWS bezplatná.

    Inzeráty ostatných osôb (nečlenov klubu) budú uverejnené za predpokladu že mi bude doručená fotokópia dokladu o zaplatení poplatku 8,- € na účet klubu : 0170115812/0900

    Fotokópie  dokladov o zaplatení zasielajte na adresu : Ing. Ladislav Březina, Brezany 148, 010 04

    Text inzerátu zasielajte taktiež na uvedenú adresu najlepšie však alektronicky na adresu: brezinovi@zoznam.sk. K inzerátu môžete pridať fotografiu, avšak z dôvodov kapacitných len 1 ks ku každému inzerátu.

    Dôležité upozornenie !!!

   Inzeráty, ktoré sa nedotýkajú weimarských stavačov ako aj  inzeráty, ktoré sú v rozpore so Stanovami Klubu chovateľov weimarských stavačov nebudú uverejnené a prípadný poplatok prepadá v prospech tohto klubu.

Fotografia č.1 k inzerátu zadáme štěně -fenku VOK

zadáme štěně -fenku VOK

 

Zadáme poslední volnou fenku z vrhu "G" Šedé tornádo po Dorothee Šedé tornádo a Falkovi od Ptáčkových rybníka narozeném 18.7.2021. 

Oba rodiče jsou aktivně využíváni v lovecké praxi, ( hony na drobnou, bažantnice, tahy na kachny a husy,dosledy ) mají klidné, vyrovnané povahy, po mateřské i otcovské generaci je po několik generací nazpět prochováno na praktický lov a práci. Oba mají klidné a vyrovnané povahy, jsou dobře cvičitelní a snadno voditelní. Je to jediné spojení v ČR této krve.  Fena vyniká velmi pěknou prací na poli. Oba jsou ostří na škodnou. Fenka má kupírovaný proutek, je bez bílých znaků,bude k odběru od 11.9.2021, bude tetovaná, čipovaná, odčervená, očkovaná, s mezinárodním očkovacím průkazem. Pouze do zkušených rukou, ideálně na myslivost.