Inzercia

    Inzercia uverejňovaná na týchto stránkach je pre členov KCHWS bezplatná.

    Inzeráty ostatných osôb (nečlenov klubu) budú uverejnené za predpokladu že mi bude doručená fotokópia dokladu o zaplatení poplatku 8,- € na účet klubu : 0170115812/0900

    Fotokópie  dokladov o zaplatení zasielajte na adresu : Ing. Ladislav Březina, Brezany 148, 010 04

    Text inzerátu zasielajte taktiež na uvedenú adresu najlepšie však alektronicky na adresu: brezinovi@zoznam.sk. K inzerátu môžete pridať fotografiu, avšak z dôvodov kapacitných len 1 ks ku každému inzerátu.

    Dôležité upozornenie !!!

   Inzeráty, ktoré sa nedotýkajú weimarských stavačov ako aj  inzeráty, ktoré sú v rozpore so Stanovami Klubu chovateľov weimarských stavačov nebudú uverejnené a prípadný poplatok prepadá v prospech tohto klubu.

Fotografia č.1 k inzerátu zadám šteniatka WKS

zadám šteniatka WKS

 

Chovateľská stanica Kristy Silverdream  ponúka na predaj šteniatka WKS narodené 1.8.2018

Šteniatka budú k odberu koncom septembra

 Otec : JCH. Jungle Jim The Last Mohican : JSS  I. cena, Výstavy: JCAC 4x, Best Junior 8x, CAC 7x, CACA 5x,CACIB 11x, R.CACIB, BOB 14x, HU JCH, CRO JCH.

Matka : CH. Bacima Moravia Lord : JSS I. cena, VP II. cena, Výstavy:  V, CAJC, CAC 5x, R.CAC, CACIB, BOS, SK CH.

Kontakt : Kuníková Kristína, 0949241491, kunikovakika@gmail.com