Ako sa stať členom

    Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor chovateľského klubu. Prihlášku si môžete stiahnúť priamo na našich stránkach v sekcii prihlášky a propozície, ďalej ju môžete dostať v každom okrese na RgO SPZ, alebo Vám ju na požiadanie zašle matrikár klubu.

    Členstvo v klube je podmieňené úhradou zápisného a členského príspevku. Výšku všetkých poplatkov v klube stanovuje členská schôdza.

    Členstvo v klube je dobrovoľné.

 

      Vyplnenú a podpísanú prihlášku zasielajte na adresu matrikára klubu:

      Juliana Ptáčková, Ábelova 14, 951 12 Ivánka pri Nitre