Klubové poplatky

 

 

A) Zápisné do klubu                .....................  9 €  (poplatok jednorazový, ktorý sa platí v súvislosti s prijatím nového  člena do KCHWS)

 B) Členský príspevok             ...................... 10 €  (poplatok, ktorý sa platí na príslušný kalendárny rok najneskôr do 31.3. príslušného roka - každý člen)

                                                      .....................   2 €   (poplatok, ktorý platí na príslušný kalendárny rok najneskôr do 31.3. príslušného roka iba kolektívny člen SPZ - poplatok za známku SPZ)

 C) Vystavenie odporúčania na párenie .........7 €   (poplatok, ktorý sa platí pred vydaním tohto dokladu - platí majiteľ chovnej suky)

 D) Zápis do SPKP                  ........................   4 €   ( za každé  šteňa do max. počtu 7,  ktoré má byť zapísané do SPKP, poplatok sa platí pred potvrdením žiadosti na zápis vrhu do SPKP) 

                                                  ........................ 10 €  ( za každé nadpočetné šteňa  - 8 a viac, poplatok sa platí pred potvrdením žiadosti na zápis vrhu do SPKP) 

 E) Uchovnenie  jedinca       - pes ................ 17 €  ( poplatok jednorazový, ktorý platí majiteľ psa,  pred vystavením potvrdenia splnenia podmienok chovnosti)

                                                  - suka ............... 11 €  ( poplatok jednorazový, ktorý platí majiteľ suky, pred v ystavením potvrdenia splnenia podmienok chovnosti)

 

                                                            Číslo účtu KCHWS : 0170115812/0900

                                                                     v tvare IBAN : SK 85 0900 0000 0001 7011 5812