O klube

Klub chovateľov weimarských stavačov je občianskym združením v zmysle platných všeobecne záväzných právnych noriem.

Klub je organizačnou zložkou Slovenského poľovníckeho zväzu a pôsobí na celom území SR.Združuje chovateľov, majiteľov a držiteľov weimarských stavačov, ako aj ostatných záujemcov, priaznivcov a obdivovateľov krátkosrstej i dlhosrstej variety tohto plemena.

Slovenský klub chovateľov weimarských stavačov vznikol po rozdelení bývalého Československa na ustanovujúcej konferencii, ktorá sa konala dňa 14.10.1995 v Bratislave.

 

kontaktné údaje:

názov: Klub chovateľov weimarských stavačov

sídlo : Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

IČO : 31792430

č.účtu: 0170115812/0900