Prihlášky a propozície

prihláška do klubu


prihláška na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti


informácia o povinnom čipovaní psov


prihláška na zápis šteniat


Chovateľský poriadok - aktualizovaný


pre vystavenie dokladov je potrebné


Žiadosť o príspevok na vyšetrenie DCM


žiadosť o chránenie registrovaného názvu chovu


Podmienky chovnosti platné od 5.3.2017


žiadosť o vystavenie pracovného certifikátu


postup pri zapisovaní importu do SPKP


potvrdenie importu - veterinár


žiadosť o vystavenie exportného PP


Stanovy KCHWS


ponuka firmy Bluegray


smernica SKJ - chránený názov registrovaného chovu psov


Opatrenia DCM


Podmienky spracovania osobných údajov - GDPR


Súhlas so spracovaním osobných údajov


Aktualizácia chovateľskej základne


Plán výstav psov 2021


prihláška na overenie poľovných vlôh WKS


Zápisnica z ČS 2021