Prihlášky a propozície

prihláška do klubu


prihláška na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti


informácia o povinnom čipovaní psov


prihláška na zápis šteniec


Chovateľský poriadok - aktualizovaný


pre vystavenie dokladov je potrebné


Prihláška na overenie poľovných vlôh WKS


žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice


Podmienky chovnosti platné od 5.3.2017


žiadosť o vystavenie pracovného certifikátu


postup pri zapisovaní importu do SPKP


potvrdenie importu - veterinár


žiadosť o vystavenie exportného PP


Stanovy KCHWS


ponuka firmy Bluegray


Plán výstav psov 2018


propozície JSS a VP 2018